جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

حمله پيش گيرانه به ايران
درصدر اخبار مهم جهان

 
 
 
 
 

درحاليكه اخبار جنگ در لبنان و بمباران بی وقفه و وحشيانه اسرائيل در اين كشور طی سه هفته گذشته در صدر اخبار جهان بوده است، بتدريج خبر جانشين در صدر قرار گرفته است: حمله به ايران!

از دو روز پيش به هر سايت خبری و يا عناوين مهم هر خبرگزاری كه مراجعه شود، خبر اول نه لبنان، بلكه ايران است. هر كدام از اين سايت ها و خبرگزاری ها به بهانه ای، ايران را به صدر اخبار كشيده اند. در صدر اين بهانه ها "اتم" و "خطر توليد بمب اتمی درايران" قرار دارد و انواع خبرها در همين ارتباط به يكباره كشف و به تونل خبرگزاری ها راه يافته است. از كشف محموله های اتمی ايران در افريقا تا خطر انتقال موشك های دارای كلاهك اتمی به منطقه جنگی در خاورميانه. سخنرانی تلويزيونی نخست وزير اسرائيل كه روز سه شنبه و در پی گسترده ترين بمباران بيروت پخش و در آن مستقيما ايران را بعنوان پشت جبهه تداركاتی حزب الله لبنان اعلام داشت اين سمت گيری خبرگزاری ها تشديد شده است. حيرت آور آنست كه در داخل ايران نيز خبرآفرينی های حكومتی نيز همين سمت و سو را دارد. يعنی هيزم زير همين ديگ گذاشته می شود. معروف ترين و پر رفت و آمدترين ميادين و خيابان های پايتخت مزين به پرچم حزب الله لبنان شده، پايگاه های جنگی برپا شده و ثبت نام داوطلبان جنگ در لبنان، حتی بصورت شهادت نامه و وصيت نامه در برخی زندان ها توزيع شده است كه خبر آن را مستقلا دراين شماره پيك نت می خوانيد. همين اين فعاليت ها كه تاكنون با سكوت محافل خبری جهان همراه بود اكنون بلافاصله و با تفاسير مختلف مخابره می شود. اين درحالی است كه نگرانی از حمله غافلگيرانه به ايران در كشورهای مختلف جهان رو به تشديد است، چنان كه برخی مطبوعات مترقی اين كشورها نيز بصورت "هشدار" مطالبی را منتشر می كنند، كه خبر و تفسير دو نشريه كانادائی و آلمانی را در همين ارتباط می خوانيد.