جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  مذاكرات محرمانه در باكو
برای جلب حمايت آذربايجان از حمله به ايران
 
 
 
 

 

براساس گزارش های منابع خبری در خاورميانه، يك مقام بلند پايه دولت آذربايجان و مقامات امنيتی و اطلاعاتی اين كشور انتظار يك حمله همه جانبه امريكا به ايران را دارند. دولت بوش ، سفيرسابق امريكا ، "استنلی اسكودرو" برای جلب حمايت دولت آذربايجان از اين حمله به آذربايجان سفركرده است. وی كه درسالهای 97 تا 2000 بعنوان سفير در جمهوری آذربايجان خدمت كرده اكنون سرپرستی كمپانی فلوريدايی را برعهده دارد كه پايگاه ان درآذربايجان است و يك كمپانی امريكايی مشاور امورنفتی در آذربايجان محسوب ميشود. او همچنين عضو اتاق بازرگانی آذربايجان- امريكا است. درهيئت مشاور اين اتاق بازرگانی هنری كيسنجر عضو افتخاری آن است. ريچادپرل مسئول امورمالی اين كمپانی را برعهده دارد.  ادسكودرو همچنين عضو هيئت كمپانی  اسيای ميانه به نام انرژی كاراسو، كمپانی اينترنشنال مونوكريف  است. دراينجا پيوند كمپانيهای نفتی و طرح حمله به ايران بيشترروشن ميشود.