جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

آخرين نظرسنجی تلويزيون الجزيره
از ترس جمهوری اسلامی
اعراب پشت حزب الله لبنان را خالی كرده اند

 
 
 
 
 

تلويزيون الجزيره نتايج تازه‌ترين نظرسنجی پيرامون دليل عدم حمايت اعراب از حزب الله لبنان را منتشر كرد.

الجزيره در سايت اينترنتی خود برای بازديد‌كنندگان اين سوال را مطرح كرده كه

"موضعگيری برخی از كشورهای عربی بر ضد حزب الله ناشی از چيست؟

1-    ترس از گسترش نفوذ ايران،

2-    اعمال فشارهای آمريكا،

3-    موافقت برای نابودی حزب الله و هر دو موارد فوق."

بسياری از كسانی كه در اين نظر سنجی شركت كرده‌اند، گزينه آخر را برگزيده‌اند.

بر همين اساس از 73هزار و 96 نفری كه تا لحظه ارسال اين خبر در اين نظرسنجی شركت كرده‌اند شش هزار و 781نفر يعني3/9 درصد اين موضعگيری را ناشی از "ترس از گسترش نفوذ ايران" دانستند.

بر اساس اين نظر سنجی، 19هزار و 617 نفر يعنی 8/26 درصد اعلام كرده‌اند موضع‌گيري‌های كشورهای عربی بر ضد حزب الله ناشی از اعمال فشارهای آمريكا بوده است.

در اين نظر سنجی هشت هزار و 654 نفر يعنی 8/11 درصد به سئوال سوم جواب مثبت داده اند. يعنی موافقت كشورهای عربی براری نابودی حزب الله.

اين نظرسنجی تا امروز(چهارشنبه) در پايگاه اينترنتی الجزيره ادامه خواهد داشت.