وبلاگ‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

هاشمی شاهرودی- رحيم صفوی
يكی بود، يكی نبود
يكی رئيس و
ديگری فرمانده بود...
و. جمهوريت

 
 
 
 
 

جناب آيت الله شاهرودي

...در دوران شما شنيع ترين جنايت ها در نهاد قضايی رخ داد به گونه ای كه  تبديل شدن نام قوه قضاييه به" قوه قصابيه" واقعا زيبنده است. عملكرد مرتضوی كه در كارنامه اش موارد متعدد فساد اخلاقی وجود دارد و همچنين بقايای باند سعيد امامی در دستگاه قضايی ديگر نام هيتلر را هم رو سفيد كرده است.حبس های طولانی مدت ،شكنجه و تعزير ،يورش وحشيانه به منازل،احكام قرون وسطايی و مهتر از آن قتل دگر انديشان و فعالان سياسی و مطبوعاتی و دانشجويان در زندانها ثمره تصدی چندين ساله شما بر دستگاه قضايی است نمی دانم آيا آن زمان كه خبر كشته شدن اكبر محمدی توسط نور چشميتان كه با عنايت شما مدير نمونه سال هم شناخته شد شنيديد، توانسته بوديد خواب آرامی  در كنار همسر و فرزندانتان داشته باشيد و يا شايد اينگونه مسائل ديگر برای شما عادی شده باشد .آيا تا به حال ضربات سنگين تازيانه بر كف پايتان خورده و تاول زده است و مجبور باشيد با همان وضعيت چندين ساعت با پای برهنه راه برويد و شايد هم فقط نظاره گر بوديد كه چگونه اكبر محمدی و ديگر دگرانديشان به اين  وضعيت دچار بودند.تا به حال شده به شما بگويند با همسرتان فلان عمل را انجام داديم و همسرتان ديگر هرجايی شده است. آری تمامی اين موارد در شكنجه گاه های تحت امر شما صورت ميگيرد.

 

جناب شاهرودی،

می دانيد چرا خاتمی با آن همه مسامحه كاريها باز هم در تاريخ جاودانه ماند؟ چرا كه در جريان قتلهايی زنجيره ای با شجاعت مسئوليت آن فجايع را بر عهده وزارت اطلاعات دولت متبوعش دانست. بدانيد حكم انتصابی آنقدر هم ارزش ندارد كه در مقابل جنايتهای دستگاه قضايی سكوت كنيد .می دانم كه در ولايت ذوب هستيد ولی مطمئن باشيد در ولايت ، عدالت را نمی جوييد و مطمئن باشيد خون تك تك عزيزان از دست رفته يعنی اكبر محمدی ، زهرا كاظمی و... گريبان شما را خواهد گرفت و سر نوشتی همچون صدام را بايد به انتظار  داشته باشيد. قلبا چنين آرزويی برای شما ندارم .پس بهتر است شجاعت را سر لوحه كارتان قرار دهيد و با صراحت بگوييد كه مسئوليت تمامی اين جنايتها را بر عهده خواهيد گرفت.

 

و اما روی ديگر سخن با فرمانده سپاه است،

 

سردار صفوی،

 

در مورد شما هم نمی دانم كه اين نوشتار به دست شما می رسد يا كه آنقدر خود را درگير  سپاه قدس و فرستادن موشك های خيبر به حزب الله كرديد كه فرصت مطالعه هم نداريد ولی می دانم كه نزديكانتان قرابت زيادی با فضای مجازی دارند و به شما اطلاع خواهند داد. همه به صداقت شما آگاهند چرا كه وقتی از شما سوال شد كه آن زمان كه مردم پای صندو قهای رای بروند و به جمهوری اسلامی نه بگويند چه می كنيد؟ با صراحت گفتيد كه جلوی مردم می ايستيد. و نيك می دانيم كه در زمان قائم مقامی ذوالقدر چه خون دلهايی كه از او به خاطر خودسری هايش و اينكه سپاه را تبديل به باشگاه سياسی كرده بود خورديد . و گمان می كرديم كه با رفتن او كه شما هم بسيار از رفتنش شاد و مسرور شديد ديگر اخبار ناگوار از خودسری های سپاه و بازداشگاه هايش نمی شنويم . ولی گويا تقدير بر اين است كه شما هم همسو با دستگاه قضايی به حبس و تعزير و حتی ربودن دگرانديشان بپردازيد. واقعا جرم" حسن صراحی»چه بود كه نير وهای خودسر شما او را در منزلش ربودند و حتی به خانواده اش هم با گذشت سه ما خبر ندادند . آيا ويراستاری آثار مرحوم طالقانی جرم محسوب می شود. كسی كه ابوذر زمان شناخته شد و اگر او نبود افرادی مانند شما به سرداری نمی رسيد.جرم "پيمان مسكين خدا" چه بود كه او را هم در بازداشتگا ه های تحت امر شما نگه داشتيد . آيا انديشه ورزی هم در قاموس شما جرم است.

 

جناب صفوي

 

چرا نبايد از خود نام نيكی باقی گذاريد كه برادرزاده تان كه خط و فكرش با شما همسو نيست و در مشاركت به سياست ورزی مشغول است ولی باز هم برای آنكه هم نامتان است بايد انواع و اقسام كنايه ها را تحمل كند. همان كسی كه همراه نگارنده ساليان گذشته مورد ضرب و شتم بسيجيانی قرار گرفت كه از حمايت های بی دريغ شما برخوردارند. می دانم كه شما هم به شدت در ولايت ذوب هستيد ولی بدانيد كه اين ولايت تا ابد حامی شما نخواهد بود و همان بلايی كه در چند ماه گذشته در هواپيما برای همرزمانتان بوجود آورد شايد به نوعی در آينده در انتظار شما باشد. پس آنقدر ها هم دل به ولايت نسپاريد و با سخن گفتن از بی عدالتی ها و خودسری های نيرو های سپاهی، سعی در تطهير چهره خود باشيد . و در پايان بايد بگويم:

 

گيرم كه می زنيد، گيرم كه می بريد، گيرم كه می كشيد،با رويش ناگزير جوانه چه می كنيد!