ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

با پيشنهاد مقامات
400 محكوم به اعدام و حبس ابد
برای جنگ در لبنان ثبت نام كردند!

 
 
 
 

 

گفته می شود در زندان گوهردشت زندانيان سياسی- دانشجوئی را تهديد كرده اند كه چنانچه حركتی در زندان داشته باشند كه مخالفت با جمهوری اسلامی تلقی شود سلول های آنها را آنقدر با آب پر می كنند تا همه كشته شوند .

همچنين در طی روز های گذشته در اين زندان به زندانيان عادی گفته شده است، كسانی كه در جنگ لبنان شركت كنند عفو خواهند شد . تا كنون حدود 400 نفر از زندانيان كه حكم ابد و يا اعدام دارند برای گريز از اعدام و  وضعيت بد زندان اين فرم ها را پر كرده اند.