ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رانندگان اخراجی شركت واحد
تحصن را به اعتصاب غذا تبديل خواهند كرد
 
 
 
 

 

شماری از شصت كارگران اخراجی شركت واحد كه حاضر به امضای تعهدنامه نشده اند در محل اداره كار شرق تهران دست به تحصن زده اند. اين كارگران كه مدت هفت ماه است از كار اخراج شده اند در طی اين مدت مراجعاتشان برای شكايت نسبت به اين امر بی پاسخ مانده است. آنها اعلام كرده اند كه در صورت عدم پاسخ گويی در روزهای آينده وارد اعتصاب غذا خواهند شد. نيروهای يگان ويژه و ماموران اطلاعاتی در محل حضور دارند.