ديدگاه‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

25 درصد
اين فاجعه ملی
به شر گذشت
و. منتقد

 
 
 
 
 

فاطمه رجبی، همسر غلام حسين الهام (عضو حقوق‌دان شورای نگهبان، رئيس دفتر و سخنگوی محمود احمدي‌نژاد) به تازگی اقدام به انتشار كتابی تحت عنوان «احمدي‌ن‍ژاد معجزه هزاره سوم» در تيرا‍ژ 12000 نسخه نموده است. اين كتاب سراسر حاوی نكاتی توهين آميز نسبت به رقبای احمدي‌نژاد در انتخابات نهم رياست‌ جمهوری و علي‌الخصوص اصلاح‌طلبان است. فارغ از محتويات كتاب و مطالب توهين آلود آن - كه البته با ادبيات يك عضو تحريريه يالثارات تناسب تام و تمام دارد- نفس انتشار چنين مطالبی توسط نزديكان يك سياستمدار كه ردای رهبری دينی نيز بر تن ندارد پديده‌ای نوظهور است.

اما غرض از قلم فرسايی اين حقير پيرامون اين كتاب كه نه نقد آن بل‌كه همنوايی با سركار خانم رجبی است تا با ادله‌ی محكمی كه در ادامه بدان‌ها اشاره خواهد شد بتوان اين مهم را ثابت كرد كه احمدي‌نژاد نه تنها معجزه هزاره سوم است بلكه برای هميشه چون ستاره‌ای بر تارك آسمان تاريخ خواهد درخشيد.

نكته: با توجه به اينكه تا كنون تنها يك سال از دوره رياست جمهوری احمدي‌نژاد گذشته و ايران حداقل تا سه سال آينده صحنه بروز و ظهور نشانه‌های تازه و جديد ديگری در اثبات معجزه بودن ايشان است در اين نوشته تنها به مواردی اشاره مي‌شود كه در يك سال گذشته به منثه ظهور رسيده‌اند و از پيش‌گويی اجتناب خواهد شد.

1- همانطور كه همه مي‌دانيم اصولا چيزهای نورانی، چيزهای عجيبی هستند. معجزات هم چيزهای عجيبی هستند. پس از آنجا كه دو چيز برابر يك چيز با هم چيزند، يعنی برابرند پس چيزهای نورانی معجزه هستند. پس احمدي‌نژاد معجزه است.

2- معجزه در لغت يعنی خرق عادت. به دلايل متعدد مثل پيروزی در انتخابات رياست جمهوری، روشن شدن در نيويورك(همان ماجرای هاله نور)، نوشتن نامه ارشادی به سران دنيا، صندوق مهر‌ رضا، سياست خارجه، سفرهای استانی و... احمدي‌ن‍ژاد خرق عادت است. پس بنابر همان قضيه‌ی رياضی-فلسفی قبلی احمدی نژاد يك معجزه است.

3- بسياری زمانی كه «اتر» اختراع شد آن را معجزه قلمداد كردند. از آنجايی كه اتر باعث بيهوشی مي‌شود و از آنجايی كه رييس جمهوری فرمودند مردم در سفرهای استانی من بيهوش مي‌شوند پس طبق همان قضيه پيشين احمدي‌نژاد يك معجزه است.

4- از آنجايی كه پنبه كردن رشته‌هايی كه حاصل شانزده سال تلاش‌های كارشناسی و نيمه كارشناسی 4 دولت است حقيقتا نيازمند وقوع يك معجزه است پس دستاوردهای اقتصادی، فرهنگی و سياسی دولت نهم هم سند ديگری بر معجزه بودن احمدي‌نژاد است.

5- از آنجايی كه هر انسان برای سالم ماندن بايد حداقل 6 ساعت در شبانه روز بخوابد اين يك معجزه است كه رييس جمهور 3 ساعت در شبانه روز مي‌خوابد و مملكت هنوز به طور كامل ويران نشده است. پس چون اين معجزه از جانب رييس‌جمهور ساطع شده است پس خود ايشان هم معجزه هستند.

6- به طور مسلم اگر كسی بتواند تمام اثرات تلاشهای ديپلماتيك دستگاه ديپلماسی كشور را ظرف 6 ماه از بين ببرد و ظرف 8 ماه شورای امنيت را وادار به صدور بيانيه كند و ظرف يك‌ سال بتواند موافقت همه اعضای شورا حتی روسيه و چين را برای صدور قطعنامه بگيرد آن آدم قطعا معجزه است.

موارد بيان شده‌ی فوق قطره‌ای از دريای دلايل اعجاز احمدي‌نژاد است. لطفا برای بررسی بيشتر دلايل معجزه بودن رييس‌جمهور به اخبار يك سال گذشته مخصوصا بخش مصوبات سفرهای استانی مراجعه نماييد.

يادآوری: 25% دوران احمدي‌نژاد سپری شد.