ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نهمين كنگره جبهه مشاركت برگزار شد
سخنگوی دانشجويان خط امام
دبيركل جديد جبهه مشاركت شد
 
 
 
 

 

نهمين كنگره جبهه مشاركت در تهران برگزار شد و در آخرين ساعات كار خود، شورای مركزی را برگزيد و اين شورا نيز با اكثريت قاطع محسن ميردامادی را بعنوان دبيركل جديد اين حزب برگزيد. ميردامادی كه خود از بنيانگذاران جبهه مشاركت است، رئيس كميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس ششم بود و پيش از آن نيز استاندار خوزستان. وی در سالهای اول تاسيس جمهوری اسلامی و درجريان تصرف سفارت امريكا در ايران، سخنگوی دانشجويان خط امام بود.

اعضای كنگره از ميان 53 نامزد عضويت در شورای مركزی 30 عضو اصلی و پنج عضو علي‌البدل را برگزيدند كه اسامی اعضای اصلی به ترتيب حروف الفبا عبارت است از آقايان و خانم‌ها: كريم ارغنده‌پور، مصطفی تاجزاده، جلال جلالي‌زاده، حميدرضا جلايي‌پور، سعيد حجاريان، محمود حجتی، صفدر حسينی، محمد رضا خاتمی، ناصر خالقی، هادی خانيكی، علي‌اصغر خداياری، فاطمه راكعی، عبدالله رمضانزاده، محمدعلی سعدايی، داوود سليمانی، سعيد شريعتی، علی شكوري‌راد، احمد شيرزاد، سعيد شيركوند، محسن صفايی فراهانی،هادی قابل، حسين كاشفی، عباس كوشا، الهه كولايی، محمد كيانوش‌راد، فخرالسادات محتشمي‌پور، اروجعلی محمدی، محسن ميردامادی، محمد نعيمي‌پور، سيد شمس‌الدين وهابی و اعضای علي‌البدل نيز به ترتيب الفبا آقايان و خانم‌ها زهره آقاجری،نصراله جهانگرد، محمد حسين شريف‌زادگان، جعفر كامبوزيا، فريده ماشينی
هيأت داوری جبهه مشاركت نيز به ترتيب حروف الفبا اينگونه انتخاب شدند:

 آقايان و خانم‌ها: حسين رفعتی، معصومه ستوده، سيد حميد سيدی، آرتا فرهودی، علی قنبری به عنوان اعضای اصلی و خانم معصومه ميرزايی و آقای جعفر ميكائيلی .