ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

احمدی نژاد
رئيس جمهوری بی قدر و منزلت
و سرگردان پشت در خانه مراجع قم

 
 
 
 

 

چند سايت خبری داخل كشور، اشاره به سفر ناگهانی احمدی نژاد به قم كردند. ظاهرا اين سفر بدستور رهبر و برای رفع جبهه گيری های روحانيون بلند پايه اين شهر عليه احمدی نژاد و دولت او صورت گرفت. مشاور احمدی نژاد در امور روحانيت خود تبديل به معضلی در كابينه احمدی نژاد تبديل شده است، زيرا او با توصيه مستقيم مصباح يزدی منصوب شده و در سفرهائی كه به قم می كند، مراجع اين شهر بندرت و با اكراه حاضر به پذيرش او می شوند. احمدی نژاد، پس از دستور رهبر چنان شتابزده راهی قم شد كه فراموش كرد قبلا بپرسد همه روحانيون بلند پايه دراين شهر هستند و يا او را می پذيرند يا خير!؟

به همين دليل وقتی او وارد قم شد كه آيت الله بهجت، آيت‌الله مكارم شيرازی و آيت‌الله صافی گلپايگانی، همزمان با حضور هاشمی رفسنجانی در مشهد، در اين شهر بسر می بردند! آيت الله جوادی املی در دماوند بود و آيت الله مشكينی نيز در گوشه يكی از بيمارستان های  تهران، آيت‌الله ميرزاجواد تبريزی و آيت‌الله وحيد خراسانی نيز در قم نبودند. ظاهر همه آنها در محافل و شهرهای ديگر سرگرم رايزنی برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری اند و همگی نيز معترض و منتقد طرح جديد وزارت كشور برای قاطی كردن دو انتخابات شوراها و مجلس خبرگان و يكجا برگزار كردن آنها. از همه آنها نگران تر، شخص رهبر است كه هنوز نمی داند قادر به سرهم بندی كردن انتخابات خبرگان و بردن عده ای دستچين شده به آن مجلس هست يا نه؟ و اين درحالی است كه درمحافل سياسی تهران گفته می شود بر شمار منتقدان بسيار جدی سياست های جنگی رهبر در ميان روحانيون بلند پايه افزوده شده است و اين بيم كه انتقادات موجود در صورت نزديك تر شدن خطر يورش به ايران به مجلس خبرگان راه يابد! سمت گيری اين انتقادات، بصورت تند تر متوجه احمدی نژاد است و روحانيون منتقد سياست های رهبر و احمد جنتی او را مهره ای بسيار ضعيف برای اداره كردن كشور و جنجال آفرينی های او را خطرناك برای موجوديت جمهوری اسلامی می دانند. درمحافل سياسی تهران همچنين گفته می شود كه از جمله انتقادات روحانيون بلندپايه نسبت به رهبر، سپاهی شدن حكومت است. اين بحث ها درميان روحانيون قم آنقدر رايج است كه تقريبا همه آنها درجريان آن قرار دارند و به همين دليل آيت الله نوری همدانی كه درجريان سفر احمدی نژاد بصورت استنثا در قم بود و يا برای نديدن احمدی نژاد قم را ترك نكرده بود، به او وقت ملاقات ويژه نداد و رئيس جمهور در خانه او نيز سنگ روی يخ شد.

نوری همدانی كه حتی روحانی چندان مطرحی نيز نيست، احمدی نژاد را درجمع عده ای از دانشجويان دانشگاه امام حسين(ع) كه با وی قرار ملاقات داشت پذيرفت.