وبلاگ‌ها

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گوگل و ياهو
می خواستند عليه ج.ا كودتا كنند!
 
 
 
 

 

كيهان حسين شريعتمداری در مورد رامين جهانبگلو مطالبی بدين شرح نوشته است:
«يك مقام آگاه خبر داد رامين جهانبگلو كه به اتهام فعاليت عليه نظام جمهوری اسلامی ايران در بازداشت به سرمی برد، به تازگی اعتراف كرده كه وظيفه راه اندازی يك شبكه وسيع تحت "وب" را برای جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده از جريان ها، گروه ها و عناصر فعال سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برعهده داشته است.
وی فاش ساخته كه درصدد اجرای طرح شبكه جاسوسی سايبر به نام C.E.S در ايران بوده و گروهی از روزنامه نگاران سايبرنتيك، فعالان اينترنتی- ايرانی در ياهو، گوگل و مديران چندين سايت فيلتر شده را برای اين كار ساماندهی كرده بود.
اگر چه هم اكنون كميته های ويژه جرايم اينترنتی و رايانه ای تشكيل شده اند اما اعتراف جهانبگلو، ضرورت اتخاذ تدابير ويژه برای جلوگيری از اجرای اين گونه طرح ها و برنامه های جاسوسی را دوچندان می كند.»
اينجا مشخص می شود آن مقدمه چينی هاي سايت منتسب به فضلی نژاد به چه دليل صورت می گرفت. حالا كيهان وارد ماجرا شده و دارد خط و ربط قضيه را می دهد و هيچكس نيست كه پاسخ بدهد كه يك فيلسوفی مثل جهانبگلو را با جاسوسی سايبر چگونه می توان ارتباط داد؟
و باز اينكه عنوان فعالان اينترنتی-ايرانی در ياهو و گوگل به چه كسانی اطلاق می شود؟ اين عبارت آنقدر مضحك انتخاب شده كه انگار ياهو و يا گوگل سازمانهای مخفی اطلاعاتی اند نه دو ابر شركت رايانه ای كه خدمات مختلف و بسيار گسترده ای را ارائه می كنند.
از سوی ديگر می توان اين سوال را مطرح نمود كه آيا منابع اطلاعات طبقه بندی شده و حتی كم اهميت گروهها و جريانات و عناصر اصلاح طلب و اپوزيسيون - كه غالبا پس از دستبرد به دفاتر و منازل اين گروهها و اشخاص- سر از روزنامه ی كيهان در می آورد، نيز بررسی و مشمول اينگونه حساسيت ها شده و يا می شوند.(وبلاگ جمهور)