جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بازی انتحاری
اينها می خواهند بمب به خودشان ببيندند
و بپرند توی مراكز امريكائی- اسرائيلی

 
 
 
 

يك روزنامه چاپ تركيه بنام "صاباح تركيه"، گزارشی را در باره گروه زنان انتحاری در ايران منتشر كرده است. اين گزارش نتيجه مشاهدات و مصاحبه خبرنگار اين روزنامه در ستاد كماندوهای استشهادی در تهران است. همزمانی انتشار اين گزارش و تهديدهائی كه بويژه عليه تركيه شده، با جنگ در لبنان و در آستانه ماجرای طرح انفجارهواپيماهای مسافر بری انگلستان- امريكا بسيار سئوال برانگيز است. در دولت بی در و پيكراحمدی نژاد كه هر كس اهل قتل و ترور باشد جواز ابراز نظر و حتی تشكل دارد، همين مواضع و اخبار و گزارش هائی كه درباره آنها منتشر می شود، زمينه های معرفی شدن ايران به كانون اصلی ترور جهانی شده است. چنان، كه محافل در تدارك حمله به ايران، می توانند خود حادثه ای را(مانند ماجرای هواپيمای عازم امريكا از لندن) سازمان بدهند و سپس به آسانی و مستند به همين حرف ها و حركات ايران را بعنوان كانون اين عمليات نشان بدهند.

خبرنگار تركيه با خانمی بنام "افروز رجائی» در تهران مصاحبه كرده كه ظاهرا فرمانده زنان انتحاری است! نه حرف های "افروز" خانم و نه دخترخانم های مدل شده برای عكس های استشهادی را در ايران كسی جدی نمی گيرد. وقتی حرف های احمدی نژاد را كسی جدی نگرفته و همه جا مردم می گويند" ولش كنيد، ديونه است"، حرف های اين فرمانده و دخترخانم های زيرابرو برداشته و مدل شده در چادرهای سفيد را خواه نا خواه كسی جدی نمی گيرد. اما اين بی اعتنائی و جدی نگرفتن مسئله درتهران، به معنای انعكاس های جهانی و بهره گيری های بين المللی از آن ها نيست. و همه مسئله نيز همينجاست!

حالا مصاحبه "افروز" خانم را كه ظاهر قصد آتش افروزی مطبوعاتی داشته بخوانيد كه در روزنامه تركيه منتشر شده است. نخست خبرنگار ترك می نويسد:

دفتر سازمان كماندوهای شهادت طلب ايران با ديوارهای بلندی احاطه شده و از بيرون ديده نمي‌شود.  جلوی در ورودی يك دوربين نصب كرده‌اند. از وجود چنين سازمانی شگفت‌زده شده بوديم، تعجب‌مان وقتی به اوج رسيد كه فرم ثبت‌نام سازمان را مشاهده كرديم. شهادت‌طلبان با انتخاب گزينه‌های موجود در فرم به سوالی نيز جواب مي‌دهند كه خواندن آن ما را گيج كرد.

افروز خانم می گويد: در صورتی كه آمريكا قصد حمله به ايران را داشته باشد و تركيه هم به عنوان پايگاه نيروهای آمريكايی عمل كند، ما مجبور به تهديد تركيه خواهيم شد. ما مي‌خواهيم به عنوان كماندوهای شهادت طلب با آمريكا، انگليس و رژيم اشغالگر قدس بجنگيم. قصد ديگر ما كشتن «سلمان رشدی»، نويسنده‌ای است كه به ساحت خداوند اهانت كرده.

سه سال قبل ما 20 نفر روزنامه‌نگار( لابد از همان دست روزنامه نگاران كه شلمچه و لثارات را در می آورند و يا زن سليطه غلامحسين الهام سخنگوی سابق شورای نگهبان و سخنگوی كنونی دولت!) و عضو هيات‌های علمی بوديم كه برای اولين بار با اين هدف، گرد هم آمديم. حالا ما 56 هزار كماندوهای شهادت‌طلب داريم. يك سوم اين تعداد را هم زنان تشكيل مي‌دهند. ( يعنی 20 هزار خانم و دخترخانم انتحاری داريم!)

خبرنگار ترك می پرسد:

- تا به حال چه عمليات‌هايی انجام داده‌ايد؟

- نمي‌توانم به اين پرسش شما پاسخ بدهم. اين مورد جزو اطلاعات سری است. اما يك چيز را به شما بگويم; ما با نظامي‌ها يك فرق عمده داريم. ما فقط به عنوان كماندوهای شهادت‌طلب وارد عمليات مي‌شويم. شيوهء ما هم اين است كه بمب‌ها را به خودمان ببنديم و بعد منفجرشان كنيم. شيوه ما خاص خودمان است.

- كماندوهای شهادت‌طلب فقط ايرانی هستند؟

- خير، به عنوان مثال 35 يهودی با پر كردن فرم به عضويت سازمان ما درآمده‌اند. از تركيه هم اعضايی داريم، اما تعدادشان را نمي‌دانم.  اگر تركيه به آمريكا اجازه استفاده از خاك كشورش جهت حمله به ايران را بدهد، از ما انتظار سكوت نداشته باشد. ما در برابر چنين شرايطی، واكنش نشان خواهيم داد.