جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بحران در روابط ايران- تركيه
اين اطلاعات برای انتشار دراختيار پيك نت قرار گرفته است
هواپيمای ايلوشين
با كليه سرنشينان سپاهی آن
درخاك تركيه پائين كشيده شد
اين هواپيما عازم سوريه بود و پيش از آن نيز يك هواپيمای حامل موشك های بُرد متوسط
با اخطار نيروی هوائی تركيه به ايران بازگرانده شده بود.

 
 
 
 

يك هواپيمای مدل "ايلوشين" ساخت روسيه كه از ايران به سوی لبنان در حركت بود، در آسمان تركيه پس از چند اخطار نظامی نيروی هوائی اين كشور مجبور به فرود شد و كليه سرنشينان آن كه اعضای سپاه پاسداران بودند بازجوئی شدند.

اين هواپيما، از سری هواپيماهای ايلوشين عراق بود كه درجريان جنگ اول خليج فارس( اشغال كويت توسط ارتش صدام و سپس حمله امريكا و خروج از كويت) بصورت امانت به ايران منتقل شد اما جمهوری اسلامی ديگر آنها را به رژيم صدام حسين پس نداد. اين هواپيماها دراختيار سپاه پاسداران قرار گرفت و سپاه بدون شماره پرواز، دو طول دولت خاتمی از آنها برای جابجائی پرسنل سپاه و خانواده های آنها و برخی جابجائی های نظامی استفاده می كرد. با روی كار آمدن احمدی نژاد سپاه خيلی سريع تقاضای وام با 4 درصد بهره از دولت وی كرد و با همين وام كه از صندوق ذخيره ارزی پرداخت شد، خط هوائی "پارس" تاسيس شد و هواپيماهای مصادره ای عراق زير چتر اين شركت قرار گرفتند تا پروازهای آنها شكل قانونی و رسمی به خود گرفت. بر شمار پروازها افزوده شد و تهران- چين- مالزی- كيش- سوريه- بلاورس در جدول پروازهای "پارس" قرار گرفت. در جنب اين پروازها كه هدايت كامل آن برعهده سپاه پاسداران است برخی ماموريت های فوق سری گنجانده شد و با حمله اسرائيل به لبنان اين ماموريت ها حالت بسيار جدی تر و جنگی تری به خود گرفت. با بسته شدن فضای هوائی تركيه، اردن و عربستان برای سوريه و لبنان به روی پروازهای ايران، هواپيماهای شركت "پارس" اجازه ورود به آسمان تركيه و رسيدن به سوريه را نيافتند. مذاكرات با دولت تركيه چنان بی نتيجه ماند كه هواپيماهای "پارس" بلافاصله پس از وروی به خاك تركيه با اخطار نظامی مواجه شده و ناچار به بازگشت شدند. يك هواپيمای شركت "پارس" حامل موشك های بُرد متوسط كه به اخطارهای نظامی دولت تركيه توجه نكرده و قصد ادامه پرواز را داشت، با پرواز چند هواپيمای نظامی امريكا و اسرائيل بر روی خاك ايران ناچار به بازگشت به تهران شد. ( خبر اين پروازها برای نخستين بار در پيك نت و با عنوان " 6 بامداد- پرواز هواپيماهای اسرائيلی- امريكائی روی تهران" منتشر شد.)

بموجب اطلاعی كه به پيك نت رسيده، آخرين پرواز و تلاش سپاه پاسداران برای انتقال نيرو به لبنان توسط هواپيماهای ايلوشين شركت "پارس" با واكنش بسيار تند دولت تركيه مواجه شده و هواپيما با اسكورت هواپيماهای جنگی ارتش تركيه ناچار به فرود اجباری در خاك اين كشور شد و سرنشينان آن كه همگی اعضای سپاه پاسداران بودند بازجوئی شدند. هنوز اطلاعی از سرانجام اين بازجوئی نرسيده و معلوم نيست دولت تركيه با هواپيمای حامل اعضای سپاه چه كرده است.