ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سركوب در نيمروز تهران
يادبود اكبر محمدی زير رگبار باطوم
 
 
 
 

 

دهها دانشجو بعداز ظهر روز گذشته در دسته های چند نفره خود را به مقابل مسجد النبی درخيابان اميرآباد شمالی رساندند تا دريك مراسم يادبود خودجوش و مستقل دانشجوئی شركت كنند. اين عده ساعت 5 ونيم بعد از ظهر به مقابل مسجد ياد شده رسيدند اما نيروی انتظامی كه از قبل در اطراف مسجد سنگر گرفته بود با باطوم به اين عده حمله ور شده و پس از ضرب و شتم شديد دانشجويان، بيش از 25 تن از آنها را دستگير و با خود برد.

اكبر محمدی دانشجوی زندانی تظاهرات تيرماه 1378 بود كه پس از 7 سال زندان، سرانجام براثر اعتصاب غذای اعتراضی در زندان اوين درگذشت. درميان دستگير شدگان شماری دختر دانشجو وجود داشتند.

لازم به يادآوری است كه نيروی انتظامی درسراسركشوراكنون زير نظر مستقيم سردار ذوالقدر قائم مقام وزير كشور عمل می كند و رهبر جمهوری اسلام كه در 8 سال دولت خاتمی اختيارات اين نيرو را به وزارت كشور نداده بود، در دولت احمدی نژاد و با انتقال ذوالقدر از قائم مقامی سپاه به وزارت كشور، تمام اختيارات نيروی انتظامی را به وی واگذار كرد. مثلث "ذوالقدر- پورمحمدی- اژه ای" در سالهای اصلاحات اعضای ستاد مقابله با اصلاحات بودند و وزارت اطلاعات موازی را هدايت می كردند. پس از رئيس جمهور شدن احمدی نژاد، اين سه وزير اطلاعات، وزير كشور و قائم مقام پرقدرت وزارت كشور شدند. سركوب خونين شورش های شهری در سراسرآذربايجان نيز با فرماندهی مستقيم سردار ذوالقدر صورت گرفت.