جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سيمورهرش:
بمباران سنگر كوب و سريع نطنز
و پرهيز از حمله اتمی به ايران

 
 
 
 
 

نشريه نيويوركر چاپ آمريكا مقاله تازه ای از سيمور هرش خبرنگار تحقيقاتی سرشناس خود منتشر كرد. هرش كه اكنون به مطلع ترين خبرنگار سياسی جهان، درارتباط با سياست های امريكا در خاورميانه تبديل شده است، در مقاله جديد خود مدعی شد:

بوش و معاونش چينی برای بمباران اتمی ايران جدی بودند، اما فرماندهان ارشد وزارت دفاع آمريكا طرح حمله را به اين دليل نادرست اعلام داشتند كه معتقدند هرگونه حمله اتمی به ايران می تواند عواقبی جدی در زمينه های اقتصادی، سياسی و نظامی داشته باشد.

دربرابر اين مخالفت، نيروی هوايی آمريكا پيشنهاد كرده است نطنز هدف حملات سريع و متعدد بمب های عظيم سنگركوب قرار گيرد. بمباران نطنز به اين دليل پيشنهاد شده كه طی دو سال گذشته با پيش بينی حمله احتمالی آمريكا به تاسيسات اتمی ايران، بخش عمده دستگاه ها و تجهيزات اتمی حساس به نقاط مسكونی انتقال يافته است.