ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مديرمسئول "شرق" بركنار شود
اطلاعيه فرمانداری نظامی
بنام "هيات  نظارت بر مطبوعات"

 
 
 
 

 

هيات نظارت بر مطبوعات كه سركوبگران مطبوعات دوران اصلاحات آن را قبضه كرده اند، وظيفه قاضی مرتضوی را خود راسا برعهده گرفته و در يك اخطار كودتائی كه به اطلاعيه فرمانداری نظامی شبيه است، دستور تغيير مديرمسئول روزنامه شرق را صادر كرد. مطابق اين اطلاعيه، به روزنامه شرق يك ماه فرصت داده شد كه مديرمسئول كنونی را بركنار كرده و مديرمسئول ديگر را معرفی كند. 3 اتهام روزنامه شرق اينگونه در اطلاعيه هيات نظارت اعلام شده است:
‌١- انتشار مطالب الحادی

‌٢- انتشار مطالب تفرقه‌آميز مشتمل بر توهين به شخصيت‌های دينی، سياسی و ملی
‌٣- انتشار مطالب مغاير با مصوبات شورای عالی امنيت ملی

(مديرمسئول شرق كه فرمان بركناری او صادر شده، "مهدی رحمانيان" است كه هيات نظارت او را ملعون تشخيص داده است! در همين رابطه  با شكايت شورای نگهبان و بسيج دانشجوئی پرونده ای برای او تشكيل داده اند.)