ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

اطلاعات دست اول يك خواننده پيك نت
چهره های آشنا
پشت شبكه بزرگ هوائی  
 قاچاق كالا و مواد مخدر

دو شركت هوائی "ارم اير" و "زاگرس" كه علی فلاحيان و محسن رضائی آنها را با همكاری دولت احمدی نژاد و دريافت وام از صندوق قرض الحسنه و اجاره چند هواپيمای دست دوم "توپولوف" روسی تاسيس كرده اند، در مسير زاهدان- تبريز، كيش- تهران و كيش- تبريز مواد مخدر ترانسپورت می كنند. مشاوران دوران وزارت علی فلاحيان شركت "ارم اير" را مديريت می كنند.

 

 
 
 
 
 

 

بدنبال انتشار گزارش دريافتی شماره روز گذشته پيك نت، درارتباط با شركت هواپيمائی سپاه پاسداران و استفاده های نظامی از هواپيماهای ايلوشين مصادره شده عراقی، اطلاعات زير را توسط يكی از خوانندگان روزنت پيك نت و با هدف تكميل كردن گزارش ديروز دريافت داشتيم.

نويسنده و ارسال كننده گزارش تكميلی می نويسد:

پس از رياست جمهوری احمدی نژاد چندين شركت هوايی  به ثبت رسيده است كه همگی وجوه مشتركی دارند. اول صندوق ذخيره ارزی را خالی می كنند و دوم چند هواپيمای قراضه از روسيه كرايه می كنند.

پس از "پارس ايرلاين" كه متعلق به سپاه است، می توان به دو خط هوايی جديد كه اولی در آذر ماه 84 تاسيس شد و دومی در فروردين 85 اشاره كرد.

خط هوايی "ارم اير" توسط شركت هوايی "ارم تبريز" در آذر ماه 84 شروع بكار كرد. درخبرگزاری ها به اين بسنده شد كه بخش خصوصی به اينكار مبادرت ورزيده است، در حاليكه شخصيت اساسی در پشت اين خط هوايی كسی نيست بجز حجت اسلام علی فلاحيان. تاسيس اين خط هوايی پاداش اندكی به او بود كه علاوه بر هدايت قتل های زنجيره ای سالها از طراحان مقابله با جنيش اصلاحات بود. اين خط هوايی توسط مشاوران دوران وزارت فلاحيان اداره ميشود.

اين خط هوايی كه در ظاهر با مركزيت تبريز تشكيل شده است ( يعنی توقف نهايی هواپيماهايش بايستی تبريز باشد) در آغاز با دوفروند توپولوف اجاره ای در مسير های تبريز- تهران- مشهد- اهواز شروع بكار كرد و خيلی زود انحصار فرودگاه زاهدان را از آن خود كرد. جالب اينكه اين پرواز را با نام كمك به محرومين استان سيستان و بلوچستان ذكر كردند، در حالی كه ظن اصلی به اين پرواز انتقال و قاچاق مواد مخدراز زاهدان به تبريز و سپس هدايت آن به خارج از كشور است. تبريز- كيش مسير انتخاب بعدی بود تا سهم فلاحيان در كيش و انتقال كالا از آنجا محفوظ بماند.

ارم اير بالاخره با افزايش هواپيماهای اجاره ای به مسيرهای استانبول و دمشق نيز دست يافته است. مسافران فرودگاه مهرآباد می توانند هواپيماهای ارم ايربا خطوط سبز و قرمز كه برخلاف مقررات در تهران آشيانه می كنند را ببينند.

 

خط هوايی زاگرس

خط هوايی زاگرس اروند نامی بود كه سردار محسن رضايی بر خط هوايی اختصاصی خود گذاشت. اين خط هوايی در فروردين 85 با دريافت 270 ميليون دلار وام از صندوق ذخيره ارزی تشكيل شد.

زاگرس نيزبا اجاره 2 فروند توپولوف روسی در مسير آبادان- تهران آغاز كرد. مركزيت اين خط هوايی نيز آبادان ثبت شد ولی در آخرين اعتراض به توقف هواپيماهای زاگرس در تهران، سردار رضايی ناراحت شده و تهديد كرد كه با تانك مهرآباد را می بندد.

تشكيل اين خط و وام 270 ميليون دلاری ( جالب است بدانيد برای اجاره هواپيما از روسيه 4 يا 5 ميليون دلار بيشتر لازم نيست) را پاداشی به سردار برای ايفای نقش در انتخابات و كنار كشيدن به موقع وی می دانند. زاگرس نيز مانند همه خطوط هوايی خيلی زود پروازهای كيش را برقرار ساخت تا ماموريت های وارداتی علاوه بر منطقه آزاد اروند آبادان به كيش نيزگسترش يابد.