جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصوبه شورای امنيت
حزب الله قطعنامه جديد را پذيرفت
اسرائيل آن را مراعات خواهد كرد؟

 
 
 
 
 

بموجب اين قطعنامه بمباران لبنان توسط اسرائيل بايد خاتمه يابد و حزب الله لبنان نيز بايد موشك پرانی بطرف اسرائيل را متوقف سازد. قطعنامه جديد شورای امنيت كه هنوز اميد چندانی به مراعات آن توسط اسرائيل وجود ندارد، شامل چند نكته محوری است:

1-    همزمان با عقب نشينی ارتش اسرائيل از جنوب اين كشور، نيروی نظامی تحت رهبری سازمان ملل در منطقه مستقر شده و نظارت بر آتش بس را برعهده می گيرد.

2-    ارتش لبنان جنوب اين كشور را در اختيار می گيرد و اين به معنای پايان حضور نظامی حزب الله در اين بخش از خاك لبنان است.

3-    خلع سلاح همه نيروهای شبه نظامي( منظور حزب الله است) لبنان مطابق قطعنامه های سابق شورای امنيت سازمان ملل بايد اجرا شود.

4-    حاكميت دولت لبنان در سراسر اين كشور بايد تثبيت شود و مرزهای اين كشور بايد چنان تحت كنترل قرار گيرد كه ورود سلاح از خارج به لبنان متوقف گردد.

بندهای مربوط به جمع كردن مين ها و يا كمك به آوارگان جنگی و يا بازسازی لبنان از ديگر مفاد اين قطعنامه اند كه بار و تاثير آن ها به اهميت 4 اصل ياد شده در بالا نيست.

سيد حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، بلافاصله از اين قطعنامه استقبال كرد و پايبندی حزب الله را بدان اعلام داشت. او گفت كه برای حفظ وحدت ملی در لبنان، حتی از برخی انتقادات خود به اين قطعنامه صرفنظر می كند. اين اظهار نظر نصرالله نشان می دهد كه دولت لبنان به هر طريق ممكن می خواهد جنگ خاتمه يابد و از سوی ديگر نصرالله می خواهد تا آنجا كه امكان دارد حضور حزب الله را در لبنان حفظ كند و از تقابل دولت و ارتش لبنان با حزب الله جلوگيری كند. يعنی همان هدفی كه اسرائيل در يورش به لبنان، در انتظار آن بود. يعنی تقابل ارتش لبنان با حزب الله و فراهم آمدن زمينه كمك ارتش اسرائيل به ارتش لبنان برای پيروزی در اين تقابل.

سيد حسن نصرالله با درايت و درچارچوب يك سياست ملی در لبنان اين قطعنامه را، حتی عليرغم موضع گيری منفی وزيرخارجه جمهوری اسلامی پذيرفت و پيوند با لبنان را به پيروی از تهران ترجيح داد.

اگر اسرائيل اين قطعنامه و آتش بس را بپذيرد، آنگاه مرحله دشوار خلع سلاح حزب الله لبنان فرا خواهد رسيد. مرحله ای كه درايت بسيار لازم است تا به جنگ داخلی در لبنان ختم نشود.

مرحله بازگشت آوارگان لبنان به كشور نيز از جمله مراحل دشوار پس از آتش بس است. روزنامه «اينديپندنت» شمار آوارگان حمله اسرائيل به لبنان را نزديك به يك ميليون تن گزارش كرده است. حسن نصرالله نگران از واكنش های مردم دركشورهای همسايه (بويژه سوريه) كه اين آوارگان به آنها پناه برده اند، در يك پيام تلويزيونی از آوارگان لبنانی خواست تا در كشورهای ميزبان همه نوع مراعات سنت های محلی را بكنند. اين توصيه از آن جهت اهميت دارد كه فراريان لبنان عمدتا شيعه هستند و كشورهائی كه به آنها فرار كرده اند عمدتا سنی مذهب.