جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انتخابات رياست جمهور در ونزوئلا
چاوز خود را آماده
كسب 10 ميليون رای كرده است
 
 
 

 

 

روز 3 ماه دسامبر برنامه انتخابات رياست جمهوری در ونزوئلا برگزار می شود. هوگو چاوز رئيس جمهور فعلی ونزوئلا نيز از جمله كانديد های اين انتخابات است. او روز شنبه گذشته در حضور جمع ده هزار نفری از طرفدارانش كانديداتوری خود را اعلام كرد.

او در اين انتخابات نمايندگی طرفداران جنبش ملی و مترقی سيمون بوليوار و كليه نيرو های چپ ونزئلا را بر عهده دارد.

چاوز در اين گرد همائی مقدماتی انتخابات رياست جمهوری، پس از خواندن سرود ملی ونزوئلا در سخنرانی خود گفت كه او قادر است از مجموع آراء 14ميليون حائزين حق رای ، 10ميليون از آراء مردم  ونزوئلا را از آن خود كند.