ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه وزيركشور
نشاط جامعه ايران
روی امواج SMS پخش است
مجلس طرح سه انتخابات دريك انتخاب را تصويب كرد
ايران پيشتاز مردم سالاری و بازترين جامعه جهان است!
دولت يكدستی كه هم مردم سالار است و هم پست مدرن
با همين يكدستی، آنتن های ماهواره را جمع می كند
و سه انتخابات را در يك انتخابات و بصورت يكدست برگزار می كند!
وزير كشور
چهره ای كه نبايد فراموش شود
وزير كشور (مصطفی پورمحمدي) علاوه بر پرونده قطور قتل عام زندانيان سياسی در سال 67، دو پرونده قتل خانم مجتهده "برقعی» زن برادر خويش در شهر قم و همچنين اطلاع از قتل احمدی خمينی را در پرونده اش دارد.

 
 

 

آيت الله منتظریگفتم كه اعدام ها را متوقف كنيد. گفت شما اجازه بدهيد اين 200 نفر ديگری كه ليست كرده ايم اعدام شوند، بعدا برای گفتگو در باره توقف اعدام ها خدمت شما بر می گردم.

 
 

 

مصطفی پورمحمدی وزير كشور دولت احمدی نژاد و يكی از  مجريان اصلی قتل عام زندانيان سياسی ايران در سال 1367 در همايش مديران روابط عمومی استانداري‌‏ها و سازمان‌‏های تابعه اعلام داشت، با تصويب لايحه تجميع انتخابات، انتخابات خبرگان رهبری و شوراها و انتخابات ميان‌‏دوره‌‏ای مجلس شورای اسلامی جمعه 24 آذرماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: جامعه ما از پيشتازترين جوامع به لحاظ مردم‌‏سالاری است و اتهامات و نسبت‌‏هايی را به مردم كشور ما (پورمحمدی دراينجا نعل را وارونه زده و بجای دولت و حاكميت، اتهامات را متوجه مردم كرده!)  مي‌‏دهند اما به خوبی مي‌‏دانند كه جامعه ما جزو بازترين جوامع دنياست و هيچ ترديدی در اين مساله وجود ندارد.

مردم ما امروز به‌‏روزترين مردم در عرصه مسائل داخلی و خارجی هستند. امروز از داغ‌‏ترين مسائل سياسی ما جوك ساخته مي‌‏شود و در SMS جزو بالاترين نرخ‌‏های جهانی هستيم. جوك‌‏های ما هم امروز سياسی است كه اين مساله فضای باز و پرنشاط اجتماعی را نشان مي‌‏دهد .

معتقديم نظام ما يك نظام باز مردم‌‏سالار با شاخص‌‏های فرامدرن است. نظام ما امروز گام‌‏هايی در حوزه پست‌‏مدرن برمي‌‏دارد و ما اين ادبيات را امروز در حوزه سياسی توليد كرده و در حال تصويب و توسعه آن هستيم.

(مصطفی پورمحمدی وزير كشور دولت احمدی نژاد، علاوه بر پرونده قتل عام زندانيان سياسی در سال 1367، پرونده قتل خانم مجتهده "برقعی» را نيز زير بغل دارد و از مطلع ترين افراد و احتمالا مجريان قتل احمد خمينی، فرزند آيت الله خمينی است. خانم برقعی همسر برادر پورمحمدی بود و بدليل همين وابستگی و نسبت و همچنين رفت و آمدی كه با خانواده آيت الله خمينی داشت، رازهائی را درباره قتل احمدی خمينی می دانست كه اينجا و آنجا اشاره ای هم به آنها كرده بود. به همين دليل قتل فجيع او در دستور قرار گرفت و در قم، در خانه اش، به شيوه قتل فروهر ها كشته شد. درباره پورمحمدی مستند ترين اشارات را باید در نامه تاريخی آيت الله منتظری به آيت الله خمينی در اعتراض به قتل عام زندانيان سياسی یافت. آنجا که می نويسد: ... این دو تن (مجریان) حتی مجتهد هم نيستند كه حق قضاوت داشته باشد. با يك پرونده آمد اينجا( خانه آيت الله منتظری قائم مقام وقت رهبري) به او گفتم كه اعدام ها را متوقف كنيد. گفت شما اجازه بدهيد اين 200 نفر ديگری كه ليست كرده ايم اعدام شوند، بعدا برای گفتگو در باره توقف اعدام ها خدمت شما بر می گردم.)