جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آماده باش تحريم
پاسخ ايران به طرح1+5
و قطعنامه شورای امنيت منفی است
 
 
 
 

 

فرمان آماده باش برای مقابله با تحريم اقتصادی ايران صادر شده و قرار است از پايان مردادماه اين آماده باش به اجرا گذاشته شود. پايان مردادماه و آغاز شهريورماه، زمانی است كه مقامات جمهوری اسلامی گمان می برند شورای امنيت سازمان ملل كه با تصويب قطعنامه آتش بس در لبنان از خود ابتكار عمل قاطع و مهمی را نشان داد در باره فعاليت اتمی ايران نيز قطعنامه تازه ای را تصويب كرده و با اعمال تحريم ها عليه ايران موافقت كند. پايان مرداد ماه زمانی است كه دولت و شورای امنيت ملی قرار است پاسخ طرح 1+5 را رسما اعلام كنند و زمان اجرای آخرين قطعنامه شورای امنيت در باره توقف غنی سازی اورانيوم درايران نيز قبل از پايان مردادماه به آخر می رسد. به اين ترتيب و با فرمان آماده باش مقابله با تحريم، بايد در انتظار آن پاسخی به طرح 1+5 از سوی ايران بود كه تهيه كنندگان اين پاسخ از هم اكنون می دانند شورای امنيت اين پاسخ را نپذيرفته و تحريم ها در قطعنامه جديد گنجانده خواهد شد. تاكنون وزير اقتصاد و دارايی و وزير كشور زير پوشش "درخواست از مردم جهت تحمل رياضت اقتصادی» زمزمه اجرای آماده باش مورد بحث را آغاز كرده بودند.