ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

دكتر معين:
دستبرد به آراء مردم گسترده تر می شود

 
 
 
 
 

مصطفی معين كانديدای رياست جمهوری دوره نهم، درباره تغيير قانون انتخابات گفت:

هر تصميم‌گيری و اقدامی كه با قدرت انتخاب آزاد مردم تعارض داشته باشد و آن را محدود كند با روح قانون اساسی كه ميثاق ملی ماست در تعارض خواهد بود. قانون اساسی چارچوب نظام ما را تشكيل مي‌دهد و بر پايه دو ركن جمهوريت و اسلاميت است و نبايد حق انتخاب مردم را محدود كرد. از طرف ديگر اگر روش‌هايی به كار برده شود كه احتمال دستبرد به آرای مردم را افزايش دهد مورد قبول نخواهد بود. لذا حتی اگر اين پيشنهاد به تصويب برسد و قانون شود از ديدگاه من با روح قانون اساسی در تعارض است.