جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

وزيرانرژی امريکا:
امريکا آماده قطع صدور نفت ايران
در صورت حمله به اين کشور شده

 
 
 
 
 

درحاليکه جمهوری اسلامی رسما و يا تلويحا، هر نوع حمله نظامی به ايران را موجب کاهش صدور نفت ايران و افزايش قيمت آن اعلام کرده است، سام بودام وزير انرژی آمريکا گفت توقف برنامه هسته ای ايران مهمتر از جلوگيری از افزايش قيمت نفت است.

رويتر از قول وی گزارش داد: بودام می گويد امريکا آماده روبرو شدن با قطع صادرات نفت ايران شده است زيرا آنچه که بيش از افزايش قيمت نفت مهم است، تلاش برای متوقف کردن فعاليت های مربوط به غنی سازی اورانيوم در ايران است.

همزمان با اين اظهارات، سايت خبری "بيزنس دی» گزارش داد که جرج بوش در مصاحبه مطبوعاتی خود که در مزرعه خصوصی خودش انجام داد نيز يکبار ديگر پرونده اتمی ايران را ورق زده و گفت: ايران می دانست که با پذيرش بسته پيشنهادی که توسط کشورهای 1+5 برای ترغيب اين کشور برای تعليق فعاليت های هسته ای پيشنهاد شده می توانست که مناقشه هسته ای خود را حل کند.