جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه رئيس دولت حماس با روزنامه اسرائيل "هاآرتص"
مذاكره با اسرائيل
دولت حماس حسن نيت خود را
درپرهيز از جنگ لبنان نشان داد!

 
 
 
 
 

روزنامه‌ی "هاآرتص" چاپ اسرائيل، از قول نخست وزير دولت حماس در فلسطين اعلام داشت كه وی موافقت خود را با آتش بسی كامل با اسرائيل اعلام كرده است. اين اظهار نظر اگر واقعيت داشته باشد، دولت حماس درآستانه برداشتن گام بلند به رسميت شناختن اسرائيل و سپس شروع مذاكرات صلح است. امری كه بكلی با سياست ها و خواست های جمهوری اسلامی در تضاد است. نخست وزير فلسطين "هنيه" بعنوان نخستين گام عملی با روزنامه "هاآرتص" مصاحبه كرده و تمايل حماس به رسيدن به يك آتش بس كامل با اسرائيل را اعلام داشته است. نخست وزير حماس در همين مصاحبه و بعنوان گام های حسن نيت تاكيد كرد كه درجريان بمباران لبنان توسط اسرائيل و درحاليكه حزب الله لبنان و ارتش اسرائيل با يكديگر درگير بودند، حماس توانست نيروهای خود را كنترل كرده و اجازه پرتاب موشك و يا عمليات نظامی عليه اسرائيل را به آنها نداد. هنيه از دولت اسرائيل خواست تا عمليات ارتش اين كشور در نوار غزه را محدود سازد تا بتوان گام های بلند تری برای روابط رسمی برداشت. او تاكيد كرد: حماس هيچ دغدغه‌ای برای مذاكره با اسراييل ندارد؛ اسراييل  اگر حقوق فلسطينيان را به رسميت بشناسد اين مذاكرات آغاز خواهد شد.

درباره سرباز اسرائيل كه گفته می شود توسط حماس ربوده شده، نخست وزير حماس گفت: دراين زمينه نيز ما سرگرم مذاكره با رئيس حكومت خودگردان فلسطين "محمودعباس" هستيم تا مسئله حل شود.

سخنگوی دولت حماس نيز در ارتباط با جلوگيری از دخالت حماس در جنگ لبنان گفت: دولت هنيه اين اقدام را در جهت منافع فلسطين مي‌داند.