جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مقاله جديد "سيمور هرش" در نيويوركر
اسرائيل توانائی های خود را
در لبنان، نشان ايران داد!

 
 
 
 
 

نشريه نيويركر چاپ امريكا در آخرين شماره خود مطلبی در باره جنگ لبنان و نقش امريكا درآن و اهداف پشت پرده اين جنگ به قلم "سيمورهرش" روزنامه نگار برجسته امريكايی منتشر كرده است.

نيويركر در گزارش خود می نويسد كه در اين جنگ نقش اصلی بر عهده امريكا بوده است و كاخ سفيد از نزديك در طراحی حملات به لبنان شركت داشته و طراحی اين حملات به قبل از گروگانگيری دو سرباز اسراييلی باز می گردد.

سيمور هرش می نويسد كه جرج بوش و مشاورش چينی قانع شده بودند كه حمله موفقيت آميزاسرائيل به مواضع و نيروهای حزب الله در لبنان باعث امنيت بيشتر اسرائيل شده و از طرفی تمرين و مقدمه ای می تواند باشد برای حمله بالقوه و پيشگيرانه امريكا به سايت های هسته ای ايران برای ويران كردن آنها.

نيويركرمی نويسد اسرائيل اين طرح را ماهها قبل از گروگانگيری سربازان خود به كاخ سفيد ارائه كرده بود. كاخ سفيد برای حمايت از اين طرح دلايل بسياری داشته است. نخست اگرقرار باشد به ايران حمله شود بايستی بنحوی از دست حزب الله و ضربات احتمالی آن به اسراييل راحت ميشدند.

نيويركر از قول هرش می نويسد اسرائيلی ها در تابستان امسال با سفرهای مكرر به واشنگتن توانستند چراغ سبز برای حمله به لبنان را از كاخ سفيد بگيرند. اسرائيلی ها حمله به لبنان را جنگی ارزان توصيف كردند كه منافع بسياری برای آنها و كاخ سفيد در برخواهد داشت.

هرش از قول يكی از مقامات كاخ سفيد ميگويد: چرا كاخ سفيد بايستی با اين حملات مخالفت می كرد. اسرائيل قادر بود لبنان را موشك باران كند. اسرائيل قادر بود تونل ها، پل ها، پناهگاه ها زير زمينی را نابود كند. اسرائيل توانست همه اين توانايی ها را نشان ايران بدهد. در حقيقت اين جنگ صرفا نمايشی بود برای ايران.