جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

عفو بين الملل
دست از سر احمد باطبی برداريد

 
 
 
 
 

سازمان عفو  بين الملل با ارسال نامه ای برای مقامات عاليرتبه ايرانی خواستار اقدام فوری در جهت رسيدگی به وضعيت احمد باطبی شد. عفو بين الملل نوشت:

بنا بر گزارشات واصله، احمد باطبی، فعال سابق دانشجوئی، در تاريخ ۲۷ ژوئيه مجددا دستگير و به بازداشتگاه نامعلومی، كه گمان مي‌رود زندان اوين در تهران باشد، منتقل شده است. بنا بر گزارشات واصله، نامبرده در حال حاضر از حق ديدار با خانواده و وكيل خود محروم است، و در خطر شكنجه و بدرفتاري‌های ديگر قرار دارد. وضع سلامت او قبل از بازداشت مجدد نيز، بر اثر شكنجه‌ها و بدرفتاري‌های دور قبلی حبس، رضايت‌بخش نبوده است. با اينحال اكنون در اعتراض به دستگيری مجدد خود دست به اعتصاب غذا زده، و احتمالا از خدمات درمانی لازم محروم است.

بنا بر گزارشات واصله، احمد باطبی توسط مامورين لباس شخصی وزارت اطلاعات و بدون ارائه دليل در مقابل خانه خود در تهران دستگير شد. بنا بر گزارشات واصله، ماموران خانه او را مورد بازرسی قرار داده و برخی متعلقات شخصی او را مصادره كردند. احمد باطبی در حين بازداشت اعلام كرد كه در اعتراض به رفتاری كه با وی مي‌شود بلافاصله دست به اعتصاب غذا خواهد زد. احمد باطبی دچار مشكلات عديده پزشكی ناشی از شكنجه و بدرفتاري‌های ديگر طی دوره قبلی حبس است. چند دندان خود را از دست داده، شنوائيش دچار اشكال دائم و بينائيش ضعيف است. چندين بار مبتلا به عفونت ريه و دچار مشكلات تنفسی شده است. در ماه مارس ۲۰۰۰ [اسفند ۷۹- فروردين ۸۰] روزنامه‌های ايران متن نامه احمد باطبی به رئيس قوه قضائيه را بچاپ رساندند كه او در آن نوشته بود سربازان دست‌های او را به لوله‌های آب ساختمان بسته با چكمه‌های نظامی سر و ناحيه شكم او را زير ضرب گرفته‌اند، و سرش را در فاضلاب پر از مدفوعی فروبرده و تا زمانی كه قادر به حبس كردن نفس خود بوده در آن حالت نگاهداشته‌اند. در ماه مارس ۲۰۰۴ [اسفند ۸۲- فروردين ۸۳] پدر احمد باطبی به يكی از آژانس‌های خبری ايران گفت كه پسرش بر اثر رفتارهائی كه در زندان با او شده دچار فروپاشی روانی شده است. احمد باطبی با آنكه بدليل نياز به مداوا بدفعات به بيمارستان منتقل شده، اما بنا بر گزارشات واصله دسترسی وی به رسيدگی لازم پزشكی بكرات با تاخيرهای طولانی همراه بوده است.