ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درسواحل جنوبی ايران
دستگاه حفاری دريائی را
از آب بيرون كشيده و بردند!

 
 
 
 

 

يك دستگاه حفاری دريايی كه در اجاره شركت ملی نفت ايران بود، بدنبال توقف عمليات حفاری پروژه‌های نفت و گاز ايران، نيمه شب، مخفيانه از حوزه گازی "هنگام" خارج شده و  به امارات متحده منتقل شد!

كارگران شركتی كه اين دستگاه حفاری را به ايران اجاره داده بود، ساعت 3 بامداد دكل ها را از آب های ايران بيرون كشيده و دستگاه حفاری را به امارات متحده بردند.

برای انتقال يك شناور امارات متحده وارد آب های ايران در منطقه حفاظت شده نفتی شده و نمايندگان شركت را در كابين دكل حفاری محبوس كرده و همراه دكل با خود بردند. آنها 15 ساعت بعد در 14 مايلی آب های آزاد با شناور ديگری به آب های ايران منتقل شدند.

برای انجام اين راهزنی دكلی، تمام راه های ارتباطی را قطع كردند (ارتباط ماهواره‌ای و موبايل ثريا)

شناوری كه انتقال دكل را از آب‌های ايران بر عهده داشته، مجوز خروج خود از فجيره را از بندرعباس با همكاری يك شركت ايرانی دريايی به نام بويه سبز دريافت كرده و در راه بازگشت به امارات به صورت غيرقانونی به حوزه نفتی هنگام رفته و دكل را از آب‌های ايران خارج كرده است.

دستگاه حفاری قرار بود برای انجام عمليات حفاری در ميدان گازی پارس جنوبی به اين ميدان انتقال داده شود.