جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه سخنگوی وزارت خارجه ج.ا
جمهوری اسلامی خود را آماده
قطعنامه دوم شورای امنيت می كند

 
 
 
 
 

زمزمه رد پيشنهاد 1+5 و قطعنامه شورای امنيت، با هدف سنجش واكنش های جهانی، از سوی آصفی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی آغاز شد. آصفی كه بدون همآهنگی دقيق با بيت رهبری و شورای امنيت مجاز به طرح نقطه نظرات جديدی در ارتباط با پرونده اتمی ايران نيست، در مصاحبه مطبوعاتی خود، صدور قطعنامه دوم شورای امنيت عليه ايران را از هم اكنون قطعی دانست. آصفی در دراستقبال از قطعنامه جديد گفت:

آنها كه از اين قطعنامه‌‏ها صحبت مي‌‏كنند، بايد بدانند شورای امنيت كارايی خود را از دست داده است. 20 سال از زمان صدور قطعنامه 598 عليه ايران مي‌‏گذرد. در اين 20 سال شورای امنيت بيش از 1100 قطعنامه صادر كرده است و اين نشان مي‌‏دهد كه قطعنامه‌‏ها كارآيی ندارند و با انگيزه‌‏های خاصی صادر مي‌‏شوند والا برای حفظ صلح و ثبات در دنيا و استمرار امنيت با چند قطعنامه جدی مي‌‏توان اقدام كرد.

 

آصفی درباره تحريم های اقتصادی جهان عليه ايران نيز گفت:

اين خبر كه بانك‌‏های خارجی حساب‌‏های ايرانی را مسدود كرده‌‏اند و برای ايراني‌‏ها حساب باز نمي‌‏كنند را تاييد نمي‌‏كنم. ممكن است به خاطر برخی مسايل فنی يا موضوعاتی باشد ولی هنوز مبادرات بانكی ايران در خارج كشور ادامه دارد و هيچ مشكلی ندارد.

آصفی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينكه آمريكا اعلام كرده برای رسيدن به اهداف خود به قطعنامه‌‏های بيشتر نياز است و برای قطعنامه دوم قرار است رايزنی شود، گفت: هنوز زود است كه پيشگويی و قضاوت كنيم كه قرار است چه كاری انجام دهند.