جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  سخنرانی بشار اسد
 پس از آتش بس در لبنان
صلح در منطقه را، در آينده نزديك پيش بينی نمی كنم
 
 
 
 

 

بشار اسد، رييس جمهور سوريه، روزگذشته در دمشق پايتخت اين كشور درباره حمله اسرائيل به جنوب لبنان سخنرانی كرد. وی در اين سخنرانی از جمله گفت: خاورميانه جديد آمريكا به يك خيال تبديل شده است و اين خيال پردازي‌های بسيار دور آمريكا برای تاسيس اين خاورميانه جديد به ضرر منافع اين كشور تبديل شده است. خاورميانه جديد آمريكا منجر به تاسيس يك نهضت ملی در منطقه عليه مطالبات آمريكا شده است. ما پيش از اين نيز گفته بوديم كه از جمله اهداف آينده آمريكا، تاسيس چنين خاورميانه‌ای است؛ اما هيچ كس حاضر نشد كه به هشدارهای دولت سوريه گوش فرا دهد. زمانی كه آمريكا با بهانه‌های واهی خود راهی عراق شد و آن جنگ وحشيانه‌ را در اين كشور به راه انداخت و وقايع پس از آن و اين همه وحشيگری و قتل و كشتار، ما را به ياد عصر حجر مي‌اندازد.

اسد خطاب به رهبران كنونی كشورهای عربی و با اشاره به رهبران سابق كشورهای عربی گفت: بگذاريد مروری بر تصميمات اتخاذ شده از سوی رهبران پيش از خود داشته باشيم. آيا اين تصميمات به چيزی جز ضرر به منافع نسل‌های آينده منجر شده است. واقعيت آن است كه روند صلح و برقراری آن در منطقه مرده است؛ البته عامل اصلی از ميان رفتن اين روند اعراب هستند. اعراب در برقراری صلح و به موفقيت رساندن روند صلح در منطقه شكست خورده‌اند.

رييس جمهور سوريه اضافه كرد: يكی از پيامدهای مثبت اين جنگ آن بود كه پرده از چهره‌ برخی از كشورهای عربی و نيز اهداف و سياست‌های آنها برداشت و همه چيز برای ملت‌های عربی آشكار و واضح شد.

اسد اظهار داشت: هر كسی كه از آغاز اين جنگ در انتظار آن بود كه توازن قوا مشخص شود تا بتواند موضع‌گيری سياسی خود را اتخاذ كند، شكست خورده است؛ زيرا مقاومت لبنان بر خلاف تمام پيش بيني‌های انجام شده از سوی برخی از كشورهای عربی پيروز شد.

رييس جمهور سوريه گفت: زمانی كه كشورهای عربی از برقراری روند صلح در منطقه نااميد شدند زمام امور را به دست آمريكا سپردند و آمريكا نيز زمام امور صلح منطقه را به اسراييل تحويل داد و متاسفانه زمانی كه سران برخی از كشورهای عربی به اين واقعيت رسيدند كه برقراری روند صلح در منطقه امكان پذير نيست روند ديگری را جايگزين اين روند كردند و آن چيزی جز رقابت با يكديگر جهت كسب رضايت آمريكا و اسراييل نبود.

واقعيت آن است كه جنگ اخير در لبنان هيچ ارتباطی با اسارت دو سرباز اسراييلی نداشت. اين جنگ، جنگ توازن قوا و تحقق اهداف آمريكا و اسراييل بود. اسراييل و سران كشورهای غربی برای جبران شكست‌های خود در منطقه، به خصوص در جنگ سال 2000 در لبنان آمده بودند كه اين جنگ را به پيروزی مبدل كنند و جبران مافات كنند؛ اما پيش بيني‌های آنها غلط از آب در آمد.

اسد خطاب به كشورهای منطقه گفت: اگر انتظار داشته باشيم كه ديگران برای ما تصميم بگيرند و مشكلات ما را حل كنند، بايد بگويم اين نادانی و حماقت است. اگر شورای امنيت با صدور قطعنامه 1701 و ذكر برخی بندها موافقت كرد به دليل تلاش اعراب و هيات اعزامی اتحاديه عرب نبود؛ بلكه به دليل امتيازات و دست‌آوردهايی بود كه حزب‌الله در ميدان نبرد كسب كرد.

البته، با توجه به مطالبات ابرقدرت‌های جهان و در راس آن آمريكا، ما پيش‌بينی نمي‌كنيم كه صلح در اين منطقه در زمان نزديكی برقرار شود. برقراری صلح در منطقه دوره‌ی طولانی را پيش رو دارد.

واقعيت آن است كه اين جنگ جنگ مرگ يا زندگی برای اسراييل بود و اين موضوع از سوی بسياری از مقامات مسوول بلندپايه اسراييلی نيز اعلام شده است زيرا اسراييل در صورتيكه در اين جنگ پيروز مي‌شد، مي‌توانست از تاثيرات تاريخی و معنوی اين جنگ بر ملت‌های منطقه استفاده كند به همين دليل است كه اين ارتش اسطوره‌يی از تمام شيوه‌های غير انسانی استفاده كرد تا بتواند به پيروزی ولو اندك در ميدان جنگ دست يابد.

وی در پايان سخنان خود گفت: برخی از كشورهای جهان سوريه را متهم مي‌كنند كه با مقاومت لبنان همكاری مي‌كند. سوريه نه تنها به اين اتهامات افتخار مي‌كند بلكه مي‌گويد از افتخارات ملی ملت و دولت سوريه است كه در كنار اين مقاومت ايستادگی كند.