جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

سخنان تهديد آميز جورج بوش
عليه نقش رهبران ايران در لبنان

 
 
 
 
 

جورج بوش، پس از ديدار با مقامات ارشد امنيت ملی در وزارت امور خارجه‌ امريكا، در وزارت دفاع اين كشور گفت:

مسووليت رنج ملت لبنان بر عهده‌ی حاميان حزب‌الله، يعنی ايران و سوريه است. رژيم ايران حمايت مالی سلاح و آموزش را برای حزب‌الله فراهم مي‌كند.

ايران به روشنی اعلام كرده است كه نابودی اسرائيل را خواستار است، حال تصور كنيد اگر ايران آن سلاح هسته‌يی را كه به دنبالش هست در اختيار داشت.

سوريه نيز اجازه مي‌دهد تسليحات ايرانی از خاك اين كشور گذشته و به لبنان منتقل شود.

آن ماموريت ديپلماتيكی كه بايد تكميل شود اينست كه "جهان بفهمد حمايت ايران از حزب‌الله موقعيت در خاورميانه را تشديد كرده است، و بايد برای جلوگيری از مسلح شدن حزب‌الله توسط ايران مرزهای سوريه ايمن شوند."