ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

بيانيه‌ كانون نويسندگان ايران
سركوب شكوفائی نسل امروز ايران
ننگی تاريخی است بردامان مسئولين
مصاحبه ليلی گلستان در باره سانسور و لغو مجوز انتشار كتاب ها

 
 
 
 
 

اخبار و اطلاعات موجود در باره‌ی اقدامات جاری حاكی از اتخاذ سياست‌های اسفبار در همه‌ی زمينه‌های هنری و فرهنگی است كه چشم‌انداز وخيم‌تر آينده‌ی فرهنگ ايران را به تصوير مي‌كشد. سانسور كتاب و مطبوعات، فيلترينگ سايت‌های اينترنتی، جمع‌آوری آنتن‌های ماهواره‌ای و اعمال سانسور در عرصه‌های مختلف سينما و تئاتر هر روز تشديد مي‌شود.

كانون نويسندگان ايران خودرا ملزم مي‌داند در مورد پيامدهای سركوب‌های فرهنگی و هنری، نگرانی عميق خود را ابراز دارد و يادآور شود اين ننگ بر سردمداران دستگاه‌های مسئول باقی خواهد ماند كه اقدامات آنان شكوفايی نسل امروز و ميراث فرهنگی مردم را به خطر مي‌اندازد و به سقوط مي‌كشاند. اين سياست ضدفرهنگی، ضمن افزايش فشار بر نويسندگان و مترجمانی كه معيشت آنان وابسته به نشر آثارشان است، موجب ورشستگی صنعت نشر و چاپ، ركود كامل سينما و ئتاتر مستقل و خلاق، موسيقی و نقاشی و ديگر زمينه‌های آفرينش هنری ، فرهنگی و فكری خواهد شد.

كانون نويسندگان ايران با توجه به اين وضعيت اسفناك از همه دوستداران فرهنگ و هنر و انسان‌های آزاديخواه مي‌خواهد كه در برابر اين هجوم ويرانگر قاطعانه ايستادگی كنند.

 در ادامه اعتراضاتی كه در بيانيه كانون نويسندگان نيز منعكس است، خانم ليلی گلستان‌- مترجم-  نيز در مصاحبه ای كوتاه با خبرگزاری های داخلی كشور گفت‏:

مرگ كتاب، با توجه به شرايطی كه از سوی مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوجود آمده در كشور ما آغاز شده است، گويی بايد منتظر مرگ نويسندگان هم باشيم.

شرايط صدور مجوز و اعلام وصول بسيار اسفناك است، هر كسی را كه مي‌‏بينی توی صف ايستاده است تا كتابش مجوز بگيرد يا اعلام وصول آن صادر شود. مجوز بسياری از كتاب‌‏ها نيز كه سال هاست منتشر شده اند‌‏, باطل مي‌‏شود.

وقتی مجوز يك كتاب پس از 25 سال لغو مي‌‏شود و كسی پاسخگو نيست , ديگر چه كاری مي‌‏توان كرد.

گناه ما معرفی ادبيات و فرهنگ معاصر جهان به فارسی زبان است. مگر ما نويسندگان و مترجمان چه می كنيم كه با ما مانند مجرمين برخورد می كنند، ما فقط كتاب‌‏های ادبيات معاصر را به فارسی زبانان معرفی می كنيم.