جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  رايس:
سود سياسی حزب‌الله موقتی است!
 
 
 
 

 

 كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا قطعنامه‌ی آتش بس در لبنان را ضربه‌ای استراتژيك به ايران و سوريه ارزيابی كرد و مدعی شد ايران و سوريه خواهان ادامه جنگ بودند. رايس درپاسخ به تبليغاتی كه پيرامون پيروزی حزب الله لبنان می شود گفت: هر سود سياسی احتمالی كه حزب‌الله در جنگ با اسرائيل بدست آورده باشد موقت و كوتاه مدت خواهد بود.  رايس درباره خلع سلاح حزب الله لبنان نيز گفت: اين امر بر عهده لبناني‌هاست نه سازمان ملل؛ اما نيروهای بين‌المللی تا حدی كه مي‌توانند كمك می كنند. اگر حزب الله از زمين گذاشتن سلاح خود داری كند به انزوای خويش در منطقه كمك كرده است.

نيروهای مسلح لبنان با كمك نيروهای جديد بين المللی كه با آموزش ها و سلاح های مدرن تر در جنوب لبنان مستقر خواهند شد از فعاليت های نظامی گروه‌هايی نظير حزب‌الله جلوگيری خواهند كرد. همزمان با استقرار اين نيروها، اسراييل از خطوط آبی عقب نشينی خواهد كرد و آتش بس دايمی قوت خواهد گرفت. قطعنامه آتش بس در جنگ لبنان برخلاف آنچه تاكنون در جنگ ها مرسوم بود، قطعنامه ايست كه حاكميت دولت يك كشور را تائيد می كند. نه نيروی خارجی تائيد شده و نه حاكميت يك كشور نفی، بلكه بر حاكميت دولت مستقل لبنان تاكيد شده است. چنين اجماع بين‌المللی دهه‌ها مورد تصديق قرار گرفته بود اما هيچ گاه محقق نشده بود.