جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

امريكا و انگلستان
رد مذاكره اتمی با ايران
تا قبول قطعنامه شورای امنيت

 
 
 
 
 

آمريكا و انگلستان مشتركا هر نوع مذاكره با جمهوری اسلامی بر سر پرونده اتمی ايران را موكول به پس از اجرای قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل كردند. بموجب اين قطعنامه می بايست غنی سازی اورانيوم  و فعاليت توليد آب سنگين در نطنز تا 31 اوت متوقف شود. پيش تر منوچهر متكی وزير خارجه جمهوری اسلامی برای ادامه مذاكرات اتمی و حتی بر سر غنی سازی كرده بود كه امريكا و انگلستان آن را رد كردند. آمريكا حرف های متكی را سخنان تكرار اعلام كرده و در ارزيابی از آن اعلام داشت:

در يك ماه گذشته پيام‌های متفاوتی از سوی ايران فرستاده شده، ما به اظهارات دوره‌ای توجه نمي‌كنيم بلكه پاسخ رسمی ايران به قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل برای ما مهم است. اگر ايران قطعنامه 1696 شورای امنيت را نپذيرد بايد منتظر اعمال تحريم‌های اقتصادی و سياسی باشد.