ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  گزارش پليس آگاهی تهران
در4 ماه گذشت
رشد جهشی جرم و جنايت در تهران
 
 
 
 

 

گزارش پلس آگاهی جمهوری اسلامی از 4 ماه اول سال جاری انتشار يافت. بر اساس آمار ارائه شده در اين گزارش كه در مقايسه با 4 ماهه اول سال گذشته است، كشف سرقت خودرو 39 درصد، سرقت موتورسيكلت 62 درصد، سرقت مغازه 10 درصد، كيف قاپی 132 درصد، آدم ربايی 20 درصد، سرقت مسلحانه 8 درصد، جرايم زورگيری و تجاوز به عنف 42 درصد، قتل 27 درصد رشد كرده است. تنها در كشف سرقت منزل يك درصد كاهش كشف اعلام شده است.

اين گزارش با هدف تلاش پلس آگاهی و فعال تر شدن آن انتشار يافته و با تاكيد بر جنبه مثبت كشف جرائم در مطبوعات چاپ و توسط خبرگزاری های داخلی انتشار يافته، اما كافی است اين آمار نه از سر، بلكه از آخر خوانده شود تا معلوم شود در عرض 4 ماه گذشته تهران با چه حجمی از جرائم روبرو بوده است.