ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

درخواست الهام از مرتضوی
برای بريدن زبان منتقدان دولت

 
 
 
 
 

با نامه غلامحسين الهام، سخنگوی دولت احمدی نژاد به سعيد مرتضوی دادستان تهران، بايد در انتظار تهاجم، عليه آخرين بقايای روزنه های تنفس فعالان سياسی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری بود.

سخنگوی دولت در نامه‌‏ خود به دادستان تهران، با ادعای عدم پيگيری قانونی اكاذيب منتشرشده عليه دولت از سوی مدعي‌‏العموم، خواستار پيگيری قانونی انتشار انبوه خبرهای دروغ عليه دولت از سوی مراجع مسوول شد.

غلامحسين الهام در نامه خود به سعيد مرتضوی نوشت: اگردادستان معظم تهران منتظر شكايت است، سخنگو و رئيس شورای اطلاع‌ ‏رسانی دولت اعلام جرم مي‌‏كند و تقاضای تعقيب عاملين افترا و نشر اكاذيب را طبق موازين شرعی و قانونی دارد.

ظاهرا اين نامه در پی انتقاد های كمرنگ برخی از روزنامه ها و سايت های خبری نوشته شده است. انتقادهايی كه درخصوص زد و بندهای مالی در درون دولت احمدی نژاد و فاميل بازی های گسترده و باج دهی های كلان به سپاه پاسداران و منصوبين مصباح يزدی  مطرح شده اند.

اما همزمان با اين تحليل، كه دولت برآمده از دل سپاه و اختاپوس انجمن حجتيه، با مشاهده نارضايتی روزافزون مردم از ننايج سياست های فاجعه بار اقتصادی دولت، در تلاشند با بستن باز هم بيشتر فضای سياسی و رسانه ای منتقدين را بترساند، با يد اين موضوع را مد نظر قرار داد، كه باند حاكم بر كشور، همزمان با تندروی های بی پشتوانه و خطرناك برای ايران، می خواهد جو سركوب را در داخل حاكم كند و به اين ترتيب، به خيال خود، فضای كاملا يك دست را در داخل برقرار كند. اين هدف نيز، با موج احضار فعالان رسانه ای و دانشجويی، و اجرای قريب الوقوع  پروژه جهانبگلوی مخملين بايد تحقق يابد.

در اين ميان، نامه الهام به مرتضوی، كه سابفه طولانی در برخورد با مطبوعات و روزنامه نگاران و .... دارد، يادآور موج سركوب سال ۱۳۷۹  است، كه در پی آن، بسياری از نشريه ها در محاق توقيف فرو رفتند.

ظاهرا موج دوم سركوب رسانه ای در ايران با موج دوم انقلاب به اصطلاح فرهنگی كه در دانشگاه ها جريان دارد و روی بام خانه نيز با جمع آوری بشقاب های ماهواره دنبال می شود تطبيق كامل دارد.

گرداب فاجعه بار جنگ طلبی و سركوب نيروهای مترقی در سال های نخست دهه ۶۰، برای ادامه جنگ با عراق يكبار ديگر در راه است؟