جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش مطبوعات آلمان
بمب گذاران
در تله دوربين های مخفی  
ترجمه:عسگر داوودی

 
 
 
 
 

روز جمعه در آلمان اعلام شد كه نيروهای انتظامی آلمان موفق شدند تا يوسف محمد دانشجوی لبنانی ساكن در شهر كيل واقع در شمال آلمان را دستگير كنند. اين موفقيت حاصل داشتن تصاويردروبين های نصب شده در ايستگاه های قطار راه دور در شهرهای دورتموند وكوبلنس آلمان می باشد. در 9 تصوير منتشر شده از طرف وزارت كشور و دادستانی آلمان دو جوان حدود 20 تا 25 ساله با مشخصات تيپ شرق قابل مشاهده هستند كه چگونه از پله های برقی بالا آمده و با خود همان ساك های مسافرتی را حمل می كنند كه 10 دقيقه قبل از موعد انفجار توسط ماموران آلمانی كشف و خنثی شدند. در درون كيف های كشف شده دو ساعت شماطه دار، مواد منفجره، بنزين و كپسول گاز پيدا شد. بمب ها در دو ايستگاه مختلف قطار در شهر های دورتموند و كوبلنس كشف شده اند.

صبح روزجمعه پس از اعلام دستگيری يكی از تروريست ها، وزارت كشور آلمان اعلام كرد كه به كسانی كه اطلاعاتی در اين رابطه داشته باشند و به دستگير جوان دوم كه فراری است كمك كنند مبلغ 50 هزار يورو جايزه پرداخت خواهد كرد. يوسف محمد جوان لبنانی دستگير شده كه 21 ساله است ساعت 4 صبح روزجمعه به قصد مخفی و دور شدن از محل اقامتش دراستگاه قطار های راه دورشهر دوردستگير شد. همچنين اطلاعات اعلام شده از طرف مسئوليت آلمانی نشان می دهد كه اقدام كننده گان مذكور مخصوصا در نزديكی محل استقرار بمب ها، از خود علائم عربی جا گذاشته اند. در مدارك بدست آمده يك پاكت مواد غذائی عربی شبيه به بسته بندی پنير، يك پاكت پلاستيكی با نوشته های عربی و يك شماره تلفن مربوط به لبنان. در فاصله 20 ساعت از روز جمعه، در 3 منطقه از ايستگاه های  مختلف قطار های راه دوردر آلمان(شهر های هامبورگ، كوبلنس وكيل)اعلام وضعيت اضطراری و تخليه محل انجام گرفت. وزارت كشور آلمان اعلام داشت كه لازم است تا در سريع ترين مدت قوانين كنترل و مراقبت های جديد وضع و به تعداد دوربين های مراقبت و كنترل در مراكز پر رفت وآمد شهرهای آلمان افزوده شود.