ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  فصل تازه ای آغاز خواهد شد
آخرين تصميمات، در آخرين ساعات
غنی سازی يا توقف غنی سازی
 
 
 
 

 

در آخرين روزهای مهلت اعلام نظر قطعی ايران به طرح 1+5 و قطعنامه شورای امنيت برای توقف غنی سازی اورانيوم، آصفی سخنگوی وزارت امور خارجه، آن تصميمی را اعلام داشت كه در جلسه سران نظام گرفته شده است. او در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت كه توقف غنی سازی اورانيوم در دستور كار ايران نيست!

قرار است تا چند روز ديگر اين نظر بصورت رسمی اعلام شود. اين درحالی است كه منوچهر متكی وزير خارجه جمهوری اسلامی چند روز قبل اعلام كرده بود در صورت آغاز مذاكرات می توان در باره غنی سازی نيز گفتگو كرد.

بدين ترتيب آشفتگی در سياست خارجی و دستگاه حاكمه، حتی در درون يك وزارتخانه، يعنی وزارت خارجه نمايان تر شد.

 

شورای امنيت سازمان ملل  نيز تا 31 ژوئيه (9 مرداد) به ايران برای توقف برنامه غنی سازی فرصت داده است كه در صورت عدم اجرای قطعنامه اين شورا، اجلاس شورای امينت برای تعيين و تصويب تحريم های سياسی و اقتصادی ايران تشكيل خواهد شد.