جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  ملاقات های مهم و مافيائی
در "رُم"، در باره آينده ايران
 
 
 
 

 

اخير در شهر رم، پايتخت ايتاليا چند ملاقات مهم انجام شده است كه يك سايت خبری انگليسی زبان بنام Rawstoryrawstory rawstory نكاتی از آن را فاش كرده است. در صدر اين ملاقات ها، ملاقات مايكل ليدين رئيس موسسه اينترپرايس قرار دارد كه با چند عامل اطلاعاتی دولت مصر، چند ايتاليائی ناشناس، لاری فرانكلين لابی امنيتی اسرائيل در وزارت دفاع امريكا و منوچهر قربانی فر( دلال ايرانی اسلحه در دوران جنگ با عراق) ديدار و درباره جزئيات حمله نظامی به ايران گفتگو كرده است. مايكل ليدين پس از اين ملاقات، و بدنبال آتش بس در جنگ لبنان، تعبيری كه درباره حمله به ايران بكار برده چنين است: حمله به قيمت برجای ماندن سرزمين سوخته!

البته، او در پاسخ به اين سئوال كه در رم چه ملاقات هائی و با چه اهدافی انجام شد، پيوسته گفته است: اين يك ديدار دوستانه و خانوادگی بود!

در يك خبر ديگر، همين سايت خبری فاش ساخت كه در وزارت دفاع امريكا يك واحد ويژه برای برنامه ريزی حمله به ايران فعال شده است، اما هم فرماندهان ارتش امريكا و هم منابع اطلاعاتی امريكا می دانند حوزه نظارت بر فعاليت های اين كانون خارج از پنتاگون است و از اين بابت ابراز نگرانی نيز كرده اند. آنها از اين بيم دارند كه تصميمات از بالای سر آنها گرفته شد و تنها در زمينه اجرا درجريان قرار گيرند. اين واحد 60 عضو تمام وقت دارد كه مجاز به استفاده از نظرات صاحبنظران و متخصصان بخش های مختلف دولت هستند و با اين حساب، شمار آنها به صدها نفر می رسد.

جان پايك، كه يك مقام اطلاعاتی- امنيتی امريكاست، دراين زمينه می گويد كه واحد ويژه ای كه برای ايران تشكيل شده شباهت به "دين اكيسون" برای هدايت و رهبری "هری ترومن" تشكيل داده بود تا در جنگ روانی با مردم امريكا، آنها را از يك جهنم سوزان وحشت زده كند. برخی اعضای اين واحد ويژه طراحان حمله به عراق و سقوط صدام حسين هستند. با آنكه مايكل لدين حضور خود را در اين واحد انكار می كند، بسيار معتقدند او خود يكی از اعضای مهم اين گروه ويژه است و رايزنی ها و ديدارهای او در ايتاليا در چارچوب طرح های اين واحد ويژه صورت گرفته است.