ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

شمس الواعظين:
دولت احمدی نژاد
نيازمند استعفاست نه ترميم

 
 
 
 
 

ماشاءالله شمس‌‏الواعظين سردبير معروف ترين روزنامه های دوم خردادی در اظهار نظر كوتاهی در ارتباط با نامه سخنگوی دولت به قاضی مرتضوی برای تعقيب منتقدان دولت احمدی نژاد گفت:

دولت كنونی بهتر است به جای ترميم كابينه، به طور كلی استعفا كند، زيرا دولتی كه نتواند چند انتقاد را تحمل كند، دولتی ساقط‌ ‏شده است.

دولت فعلی يك تور ايرانگردی است. اين چه دولتی است كه به جای فعال كردن بدنه اجرايی كشور، هيات و كاروان راه انداخته و استان‌‏ها را مي‌‏گردد.

مطبوعات ركن چهارم دموكراسی است. اينها متوجه نيستند بر روی ارابه‌‏ای كه سه چرخ دارد، نمي‌‏توان بار گذاشت. جامعه امروز ايران هم يك ارابه سه چرخه شده است و چرخ چهارم آن را ساقط كرده‌‏اند.

اين دولت ناتوان و بي‌‏كفايت است و اگر مجلس واقعا يك مجلس مردمی است، بايد دولتی را كه برای هر سفرش فقط ميلياردها تومان هزينه حفاظت می كند استيضاح كند.

امروز مطبوعات كاملا سركوب شده‌‏اند و با اين كار مي‌‏خواهند جنازه‌‏ای كه روی دست‌‏شان مانده است را دفن كنند. البته روزنامه‌‏نگاران اجازه چنين كاری را نمي‌‏دهند و خودشان را بازتوليد مي‌‏كنند.

خاموش كردن فرياد مطبوعات آزاد كه سخنگوی دولت در نامه به دادستان مركز خواهان آن شده امكان‏پذير نيست، زيرا حتی ديكتاتورهای تاريخ معاصر هم با آن همه زورگويی و استبداد نتوانستند فرياد مطبوعات را خاموش كنند.