ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  انتقاد از دولت با توپ و تشر متوقف نخواهد شد
گفتگو با احمد شيرزا
اساس برنامه و سمت گير دولت
بايد تغيير كند، تغيير وزرا بی فايده است
 
 
 
 

 

انتقاد از برنامه فرهنگی، سياسی و اقتصادی دولت احمدی نژاد عليرغم نامه تهديد آميزی كه سخنگوی دولت برای قاضی مرتضوی نوشته و تقاضای مقابله باصطلاح قضائی با منتقدان دولت كرده، همچنان ادامه دارد. درهمين ارتباط احمد شيرزاد عضو شورای مركزی جبهه مشاركت گفت:

عملكرد يكساله دولت؛ درعرصه های سياست داخلی، فرهنگ، سياست خارجی و اقتصاد فاصله زيادی با وعده هائی كه درابتدا داده شده بود دارد.

اگر دولت با شعارهای واقع‌بينانه‌تری جلو آمده و توانسته بود حداقل به برخی از آنها جامه‌ عمل بپوشاند، مساله متفاوت بود. از جمله آوردن نفت سر سفره‌های مردم، حل مشكلات معيشتی و امثال اين‌ها. همه‌ كارشناسان می‌دانستند كه اين كارها در كوتاه ‌مدت قابل عمل نيست؛ حتی اگر درست عمل شود. تجربه‌ عملی دولتمردان هم نشان داد كه به اندازه‌ی يك سال هم كه مدعی بودند، نتوانستند در اين زمينه گامی به جلو بردارند.

تشديد واردات در عرصه‌ی اقتصاد، در كوتاه‌مدت می‌تواند عيوب مديريتی را بپوشاند، اما  اين مسكنی برای دردهای اقتصادی است. نتيجه‌ی عملی اين كار از ميان رفتن توليد است. در اثر تشديد واردات در يك ساله‌ اخير، زيربناهای توليد به شدت آسيب ‌ديده و هر گامی كه در اين زمينه برداشته می‌شود، به منزله‌ی سست شدن يكی از ستون‌های توليد در كشور است كه در كوتاه مدت خود را نشان نمی‌دهد، ولی پس از مدتی نه چندان طولانی، بيكاری‌ها، ورشكستگی‌ها و گرانی‌ها، نتيجه‌ی طبيعی آن است.

با روند مديريتی كه شاهديم، تغيير وزرا تاثيری درسمت گيری دولت ندارد. اين اظهارات كه دولت كارنامه يكساله كابينه را می خواهد بررسی كند بيشتر يك كار تبليغاتی است برای اينگونه وانمود كردن كه دولت می‌خواهد قاطع عمل كند.   درباره تغيير تركيب كابينه و وزرا هم تصور نمی كنم دولت بخواهد به سمت يك چالش جديد با مجلس برود، زيرا می داند كه گرفتن رای اعتماد برای وزرای احتمالی و جديد حتی دشوارتر از كابينه اول است. برخی مبناها ايراد دارد، بنابراين حتی اگر چهره ها نيز تغيير كنند مسئله مهمی نخواهد بود.