جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

از جيب ايران
هر لبنان كه خانه اش خراب شده
12 هزار دلار خسارت می گيرد

 
 
 
 

 

كانال اول تلويزيون آلمان، كه رسمی ترين و جدی ترين كانال سياسی در آلمان است، در تفسير رويدادهای هفتگی خود كه ساعت 12 تا 1 روز يكشنبه تهيه و پخش می شود، گزارش مشروحی در باره چند حساب ويژه بانكی جمهوری اسلامی برای حزب الله لبنان كرد. بموجب اين گزارش حزب الله لبنان اعلام داشته به هر خانواده ای كه درجريان بمباران اين كشور توسط اسرائيل خانه خود را از دست داده است مبلغ 12 هزار دلار خسارت پرداخت می كند. بموجب اين گزارش، اين بودجه توسط جمهوری اسلامی دراختيار حزب الله لبنان قرارگرفته و درحقيقت اين جمهوری اسلامی است كه پول خانه های ويران شده را پرداخت می كند.

شايد بخش های مهمی ازاين گزارش ريشه در حقيقت داشته باشد، اما بخش ديگر اين حقيقت می توان آن بانك های اسلامی باشد كه در منطقه تاسيس شده و حزب الله لبنان نيز در آنها سهم دارد و شبكه عظيم اخوان المسلمين در پشت آن قرار دارد. اين كه رهبری اخوان المسلمين دراختيار اهل سنت است و حزب الله شيعه می تواند در رد نقش اين بانك ها در پرداخت هزينه خانه های خراب شده لبنان استدلال شود اما بهر حال نقش اين بانك ها را نمی توان ناديده گرفت.

شب گذشته راديو فرانسه نيز گزارشی در همين ارتباط پخش كرد كه محور آن نيز پرداخت 12 هزار دلار به كسانی است كه در جنوب لبنان خانه هايشان خراب شده است. دراين برنامه نيز بارها تاكيد شده كه اين پول از طريق جمهوری اسلامی پرداخت می شود.