ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

گزارش 5 فرمانده ارتش از مانور جنگی در 4 منطقه مرزی ايران
پيش بينی حمله به ايران
از چهار سوی كشور
يگانه مانورجنگی برای دفع حمله زمينی
در جنوب كشور و با هدف مقابله با اشغال خوزستان انجام ميشود!
هيچيك از مرزهای ايران
مرز دوستی و حسن همجواری نيست

 
 
 
 
 

 

5 فرمانده ارتش كه درباره مانور جنگی "ذوالفقار" گزارش مشروحی را با اصطلاحات فنی و همراه با رجزخوانی های نظامی در اختيار خبرگزاری های داخلی قرار داده اند. با حذف رجزخوانی ها و تبديل اصطلاحات نظامی به لغات عادی و قابل فهم برای مردم عادی، مشخص می شود كه مانور سراسری ذوالفقار كه همچنان ادامه دارد و گفته شده متوقف نيز نخواهد شد:

1- درجنوب كشور با هدف خنثی كردن اشغال خوزستان توسط  نيروهای امريكائی در حال اجراست.

2- در شمال غرب كشور، با احتمال حمله از جمهوری آذربايجان و تركيه، مانورها متوجه حمله از اين دو جبهه است.

3- در منطقه لرستان تمرين های جنگی برای خنثی سازی حمله نيروهای امريكائی مستقر در عراق صورت می گيرد.

4- در شمال شرقی ايران مانورها بر محور احتمال حمله از افغانستان و تركمنستان قرار دارد.

 

5 فرمانده ارتش درباره مانورهای درحال اجرا و مانورهائی كه بزودی دراين مناطق صورت می گيرند با نام های امير سرتيپ شهيدی، امير سرتيپ آقامحمدی، امير سرتيپ نبی‌زاده، امير سرتيپ نبی‌زاده، امير سرتيپ كيومرث حيدری سخنگوی مانور ذوالفقار اطلاعات بالا را در لابلای اصطلاحات فنی- نظامی ارائه كرده اند. از جمله:

 

« در شمال غرب كشور، با توجه به موقعيت جغرافيايی منطقه‌ شمال غرب توانمندی‌ها و نقاط ضعف دشمنان احتمالی برای ورود به اين منطقه شناسايی شده و نيروها در تبريز و اروميه از پادگان‌ها به ميدان مانور برده شدند، تا جنگ‌های نوين تمرين و رزم های غيرمتمركز بررسی شود.

موشك هائی برای نفوذ در زره‌ها، با قطر ده سانتيمتر و بيشتر درنقاط مركزی ايران آزمايش شد و نا امن سازی مناطق ذو عارضه شمال غرب (بخوانيد تركيه و جمهوری آذربايجان) برای دشمن تمرين شد.

درغرب ايران و در لرستان عمليات ضد هلی برن و مبارزه چريكی تمرين شد و در شمال شرقی نيز مقدمات تمرين های نظامی فراهم شده است.

درخوزستان مانور ها روی عمليات مقابله با تانك‌های دشمن متمركز است. در ناحيه آبی جنوب كشور نيز موشك های ساحل به دريا تمرين شد.

سخنگوی مانور نيز اطلاع داد كه موشك های زمين به زمين صاعقه با بُرد صدها كيلومتر پرتاب تمرينی شده است.»

 

اين گزارش نشان دهنده آنست كه رهبران جمهوری اسلامی و فرماندهان نظامی با يقين به حمله قريب الوقوع به ايران اين مانور را طراحی كرده اند و تقريبا هيچ مرزی از مرزهای مشترك ايران و كشورهای همسايه "مرز دوستی” و "حسن همجواری” نيست. نوع مانور، بموجب اطلاعاتی كه فرماندهان آن داده اند به گونه ايست كه تنها در جنوب كشور احتمال ورود زمينی نيروهای امريكائی و متحدان احتمالی آن در حمله به ايران داده می شود زيرا مانورها بر محور خنثی سازی يورش تانك ها تنظيم شده است و اين يعنی خطر اشغال خوزستان و مناطق نفت خيز ايران جدی است.