جهان

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اظهارات وزرای دفاع و جهانگردی اسرائيل
با بررسی ضعف های حمله به لبنان
اسرائيل آماده جنگ جديد می كند
 
 
 
 

 

نيوز ياهو- وزير دفاع اسرائيل اعلام داشت كه اين كشور درحال بررسی مقدمات جنگ ديگری در منطقه است. او گفت كه نقاط ضعف ارتش اسرائيل در جريان حمله به لبنان بررسی شده تا اشتباهات آن جنگ، در جنگ آينده تكرار نشود. درباره شمار موشك های حزب الله نيز وی مدعی شد كه مطابق اطلاعات اسرائيل، حزب الله لبنان 13 هزار موشك و راكت دراختيار داشته كه 4 هزار آن در جنگ اخير مصرف شده است.

همزمان با اين اظهارات، وزير جهانگردی اسرائيل نيز، بهانه نقض آتش بس و حمله محدود به شرق لبنان را تلاش برای جلوگيری از رسيدن سلاح های جديد به حزب الله اعلام داشت. او گفت كه اين حمله به آن دليل انجام شد كه در قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل برای آتش بس نيز تاكيد شده است كه سلاح نبايد از طريق ايران و سوريه به حزب الله برسد. زمانی كه اين قرار نقض می شود، دولت اسرائيل نيز واكنش نشان می دهد. اين حملات می تواند تكرار نيز بشود.

گزارش ديگری حاكيست كه مقامات اسرائيلی با سفر به مسكو اسناد و مداركی را دراختيار دولت روسيه قرار دادند كه بموجب آنها سلاح های دريافتی سوريه از روسيه، به لبنان منتقل می شود.

همزمان با همين تحولات، وزيرامورخارجه اسرائيل از فرانسه خواست كه نيروهای بيشتری را در جمع ارتش 15 هزار نفره بين المللی كه قرار است در جنوب لبنان مستقر شود گسيل دارد. تاكنون فرانسه موافقت خود را برای اعزام 200 نظامی در اين ارتش اعلام داشته است.