جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  بوش:
سخنان رهبر ايران
حرف رسمی و قطعی تلقی نمی شود
 
 
 
 

 

بدنبال سخنرانی علی خامنه ای در تهران، جورج بوش به بهانه پاسخ به چند سئوال خبرنگاران داخلی، يك مصاحبه مطبوعاتی كرده و در آن خواهان وحدت بين المللی عليه برنامه های اتمی ايران شد. بوش گفت كه تا جمهوری اسلامی رسما نظر خود را در باره قطعنامه شورای امنيت اعلام نكند نمی توان تصميم قطعی گرفت و بهتر است تا اول سپتامبر كه پايان مهلت شورای امنيت به ايران است صبر كرد. او درعين حال گفت كه درصورت پاسخ رسمی منفی جمهوری اسلامی به قطعنامه شورای امنيت، اين شورا را برای تصميم جدی عليه ايران فراخواهد خواند. او در همين مصاحبه مطبوعاتی نيز، بار ديگر به نقش حمايت كننده جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان اشاره كرد و خواهان برخورد بين المللی برای اين مسئله شد.