ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  آغاز فصل جديد اتمی
علی خامنه ای، تصميم اجلاس
پرتنش سران نظام را اعلام كرد
 
 
 
 

 

رهبر جمهوری اسلامی- علی خامنه ای- در آستانه اعلام نظر رسمی حاكميت درباره طرح 1+5 و قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل كه در هر دو بر تعليق غنی سازی اورانيوم در نطنز و توليد آب سنگين در اراک ايران تاكيد شده، آن تصميمی را اعلام كرد كه در جلسه پرتنش سران جمهوری اسلامی اتخاذ شده بود. او پيش از اعلام رسمی نظر حاكميت، به بهانه كنفرانس وحدت اسلامی كه در تهران تشكيل شده اعلام داشت كه غنی سازی اورانيوم ادامه خواهد يافت. كنفرانس وحدت اسلامی درحالی در تهران تشكيل شده كه تاريخی ترين جدائی اسلامی در ميان مسلمانان شيعه و سنی در خود ايران و با سياست های حاكميت بوجود آمده است. علاوه بر اعمال تبعيض دينی نسبت به اهل تسنن ايران، انواع مسلمان شيعه غيرخودی با حاكميت اكنون بازشناسائی شده اند كه طيف گسترده ای از ملی مذهبی ها تا چپ مذهبی، از طرفداران ظهور امام زمان تا مخالفان ولايت فقيه و انواع گرايش های ديگر را شامل می شود. حتی مصباح يزدی در آخرين سخنرانی خود و در اشاره به محمد خاتمی گفته است هر سيدی احترامش واجب نيست و حساب سيد هائی نظير خاتمی را با شيوخی نظير خودش جدا كرده است.

تمام زمينه سازی كنفرانس وحدت اسلامی و شرفيابی به حضور رهبر و سخنرانی طولانی رهبر همگی مقدمه ای قلمداد شده است كه برای اعلام تصميم جلسه پرتنش سران حاكميت برای رد قطعنامه شورای امنيت و طرح 1+5 آن را ترتيب داده بودند.

بدين ترتيب فصل ديگری كه از چند روز پيش حدس زده می شد و با همين عنوان در شماره روز گذشته پيك نت تفسير و تحليل شد، آغاز شده است. فصلی كه با تحريم های اقتصادی و سياسی و تنش های نظامی احتمالی همراه خواهد شد. پيرامون جلسه سران نظام كه در آن تصميم به رد قطعنامه شورای امنيت و طرح 1+5 گرفته شد می توانيد به شماره 24 مرداد پيك نت مراجعه كنيد و يا از روی اين لينك آن را اگر نخوانده ايد دوباره بخوانيد:

http://www.peiknet.com/1385/08mordad/24/page/33jalaseh.htm