ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  نسل ترياكی
كشت خشخاش در ايران
بسرعت سراسری می شود
 
 
 
 

 

هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه روز گذشته كارنامه درخشانی از مبارزه و مقابله با قاچاق و كنترل مرزها برای جلوگيری از ورود آن ارائه داد. او گفت كه به طرف های اروپائی هم گفته شده كه ايران هزينه سنگين انسانی برای جلوگيری از ورود قاچاق با شتر به ايران و با هواپيما به اروپا داده است. يعنی  اگر ترياك با شتر وارد ايران می شود، با هواپيما به اروپا حمل می شود. بنابراين كنترل مرزهای پاكستان و افغانستان توسط ايران به سود اروپاست.

اين كه اين ادعا چقدر واقعيت دارد، بك بحث است و اينكه شبكه قاچاق مواد مخدر بصورت دولت سايه درايران عمل می كند و بدون ارتباط ارگانيك با مهم ترين سازمان های اطلاعاتی و نظامی كشور ورود و خرج اين ميزان عظيم مواد مخدر به ايران و انتقال به نقاط ديگر جهان ناممكن است، يك بحث ديگر.

همه آنها كه اخبار پيش انتخاباتی رياست جمهوری – بويژه مصاحبه های نامزدهای چندگانه جناح راست- را بخاطر دارند بايد آن مصاحبه تاريخی محسن رضائی را هم به ياد داشته باشند كه درباره هزينه تبليغات انتخاباتی از دهانش پريد كه می شود از محل عوائد قاچاق مواد مخدر استفاده كرد!

هاشمی رفسنجانی در باره كنترل مرزها سخن گفته است و نقش مواد مخدر در فلج كردن نظامی ها در افغانستان، اما ای كاش اشاره ای هم به فلج شدن نسل جديد كشور زير مصرف ارزان مواد مخدر در نماز جمعه دو كلام می گفت. می گفت كه هروئين ارزان تر از ترياك و ارزان تر از يك بطر نوشابه معمولی در كشور فروخته می شود.

و باز، خطيب نماز جمعه، چه خوب بود اين خبر را در سايت دبير مجمع مصلحت "بازتاب" می خواند و كمی هم درباره آن صحبت می كرد:

در منطقه فارس ده ميليون مترمربع زمين زير كشت خشخاش است. در شهرستان شيراز نزديك به 120 هكتار، فيروزآباد 300 هكتار و ممسنی نزديك به 250 هكتار.

اين فقط مربوط به فارس و رقم تقريبا رسمی است. كشت خشخاش سراسری شده و دست های پرقدرت يك مافيای داخلی پشت آنست. مثل مافيای شكر كه دو آيت الله "مكارم شيرازی” و "مصباح يزدی” رهبری می كنند و لابد عوايد آن را صرف گسترش اسلام در منطقه. وقتی طالبان و افغان ها می كنند، آقايان چرا نكنند؟!

ظاهرا مدل چينی كه در ذهن آقايان است، مدل قبل از انقلاب چين است. كشوری كه زير فشار اعتياد به ترياك قدرت حركت نداشت و اگر نبود انقلاب بزرگ چين و شكست ارتش "چان كايچك" احتمالا چند پارچه و نابود شده بود.