جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

امريكا: اول توقف غنی سازی، سپس شايد مذاكره
ايران: اول مذاكره و سپس شايد توقف غنی سازی

 
 
 
 
 

در وين، از قول يكی از هدايت كنندگان تيم مذاكره كننده اتمی ايران بنام "جواد وعيدی” گفته شد كه اگر مذاكرات اتمی با ايران بدون پيش شرط آغاز شود، ادامه مذاكره می تواند به توقف غنی سازی اورانيوم بيانجامد. بدنبال اين اظهار نظر كه بعنوان آمادگی ايران برای متوقف كردن غنی سازی به سراسر جهان مخابره شد، از تهران طی يك اطلاعيه اين خبر تكذيب و اعلام شد كه در ترجمه اظهارات وعيدی اشتباه صورت گرفته، زيرا ايران بهيچ وجه حاضر به متوقف ساختن غنی سازی نيست!

در پی اين خبر و تكذيب آن، سخنگوی وزارت خارجه آلمان اعلام داشت كه از ايران علائم مثبتی دريافت داشته است و به همين دليل منوچهر متكی وزير خارجه جمهوری اسلامی برای مذاكرات امروز(شنبه) وارد برلين می شود. آنگونه كه از اظهار نظرها بر می آيد، ايران با تمام مندرجات طرح 1+5 موافق است و يگانه مسئله ای كه مانع اعلام اين موافقت می شود پيش شرط متوقف شدن غنی سازی اورانيوم و تعطيل شدن دوباره فعاليت های دو پايگاه اتمی در نطنز و اصفهان است. چنانچه دولت كنونی كه با ادعای ناموفق بودن دولت خاتمی در مذاكرات اتمی برسركار آمده اين پيش شرط را بپذيرد، درعمل چندگام عقب تر از زمان خاتمی قرار خواهد گرفت، ضمن اينكه هزينه های بسياری را نيز با ماجراجوئی های خود در يكسال گذشته به كشور تحميل كرده است.

حال بايد ديد قبول سفر و ملاقات وزير خارجه با مقامات آلمان در ارتباط با سخنان جواد وعيدی و به نشانه اعلام آمادگی ايران برای متوقف كردن غنی سازی صورت گرفته و يا پس از تكذيب آن و برای تشريح نظرات ايران. آنچه در اين ميان قطعی است آشفتگی در دستگاه ديپلماسی اتمی ايران و دسته بندی های داخل حكومت يكپارچه بر سر مسائل اتمی است كه به يك بازی عقب و جلو شدن ختم شده است.