ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مصاحبه تحريك آميز
 رئيس دادگستری آذربايجان درتبريز

 
 
 
 
 

رييس كل دادگستری استان آذربايجان شرقی، پس از هفته ها بگير و ببند در شهرهای آذربايجان و اخبار هول انگيزی كه درباره اين بازداشت ها می رسد، سرانجام طی يك مصاحبه مطبوعاتی اعلام كرد كه رد پای اسرائيل را در شورش سراسری مردم آذربايجان پيدا كرده است!

حجت الاسلام نجف آقازاده وعده داد كه بزودی اعترافات دستگير شدگان نيز پخش شود. او شمار دستگير شگان را نيز 330 نفر اعلام كرد و گفت كه از اين تعداد حدود 80 تا 85 نفر به عنوان عوامل دخيل در حادثه هستند كه طی روزهای آتی محاكمه خواهند شد.  20 تا 25 نفر نيز عوامل اصلی تحريك و تخريب هستند و ضمنا تعدادی از اين بازداشت شدگان نيز بهايی ، توده‌‏ای و 2 نفر هم وابسته به اسراييل هستند. حدود 50 نفر ازاين تعداد بازداشتی‌‏ها تنها متهم به پرتاب سنگ هستند كه برای اين جرائم محاكمه خواهند شد.
 در حوادث شهرستان مرند 9 نفر و شهرستان اهر نيز 5 نفر دستگير شدند كه تعدادی از دستگير شدگان برای محاكمه در بازداشت به سر می‌‏برند. اسامی عوامل اصلی حوادث تبريز به زودی اعلام و برخی اعترافات آنان نيز در اختيار افكار عمومی قرار داده خواهد شد
.

اين مصاحبه نه تنها توهين آميز و تحريك آميز است، بلكه از دهان و مغز يك انسان سياسی سالم هم نمی تواند بيرون بيآيد و خواهيم ديد كه نتيجه آن در آينده نزديك عكس آن چيزی خواهد بود كه وی و ديگر سركوب كنندگان شورش اخير آذربايجان در نظر داشته و دارند.

اين حجت الاسلام هم می تواند مانند رهبر سر را زير برف كرده و خيال خود را با اعلام حضور دست اسرائيل در حوادث اخير آذربايجان راحت كند، اما آنها كه شنونده و خواننده اين مصاحبه در آذربايجان اند و آنها كه بعدها اعترافات وعده داده را خواهند خواند و يا ديد، قضاوت ديگری دارند و دندان خشم بر هم خواهند فشرد. واقعيت اينها نيست، همانگونه كه انگيزه و دليل واقعی شورش مردم در آذربايجان انتشار يك كاريكاتور نبود. اگر دو مامور اسرائيل و يا حتی سازمان جاسوسی اسرائيل بتواند در عرض چند روز اينگونه گوشه ای از ايران را بهم بريزد بايد پسخانه را به پيشخانه تحويل داد و رفت دنبال فاتحه خوانی بر سر قبرها. اين همان خواب خرگوشی و تكرار مزخرفات ارتشبد ازهاری در مجلس شاهانه است كه گفت مركوكرم می ريزند توی جوی آب و بعد می گويند ارتش ما در خيابان ها آدم كشته است. و يا كسی روی بام ها الله و اكبر نمی گويد، اين صداهائی كه شب ها( شب های انقلاب) می آيد نوار است كه ضبط صوت برده اند روی بام و آنجا پخش می كنند. او هم مثل همين حجت الاسلام نظرات ملوكانه را می خواست تائيد كند كه دست های خارجی در كار شورش تبريز است و از آنطرف مرز عده ای آمده اينطرف مرز و شورش( قيام مردم تبريز در زمان انقلاب 57) كرده اند.