هنر و انديشه

     www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مانا نيستانی
اسرائيلی نيست!

 
 
 
 

 

مانا يكی از حرفه‌ای‌ترين‌ كاريكاتوريست‌های ايران‌ است‌. او برادر توكا نيستانی و فرزند منوچهر نيستانی است. برادرش نيز كاريكاتوريست است و اتفاقا بنظر كارشناسان قلم قوی تری نيز دارد و منوچهر نيستانی نيز از شعرای اهل تحقيق ايران است. هفته‌ای چند داستان مصور می كرد و در تمام‌ طول‌ هفته‌ سرگرم كار طاقت‌فرسا .كارش به بند بازی می مانست و سرانجام نيز از "بند" افتاد و حالا در "بند" است‌ .روزنامه‌نگاری درايران كار سختی است‌، چه با كاريكاتور و چه با خبر، چه تهيه عكس و چه تهيه گزارش. او هنوز بندی است و آنها كه او را بندی كرده اند به خوبی می دانند طرح و كاريكاتور او در روزنامه ايران تنها يك بهانه بود، شورش مردم انگيزه های عميق اجتماعی ديگری داشت و در فرصتی ديگر همين انگيزه ها به بهانه های ديگر حادثه ساز خواهد شد. بهرتقدير مانا نيستانی در بند است و اين درحالی است كه حداقل حجت الاسلام به قضاوت رسيده در آذربايجان در مصاحبه ای كه در همين شماره پيك نت می خوانيد می گويد دست دو مامور اسرائيلی در كار شورش بوده و نه دست مانا نيستانی. پس چرا اين دست را در بند نگهداشته اند؟