جهان و ايران

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
 

مهلت امريكا برای پاسخ ايران به طرح 1+5

 
 
 
 
 

در دور جديد گفته های تهديد آميز مقامات امريكائی، استيفن هادلی مشاور امنيت ملی كاخ سفيد گفت، واشنگتن منتظر است پاسخ ايران به طرح 1+5 را تا قبل از بيست و نهم ژوئن ، كه وزيران امور خارجه قدرت های بزرگ صنعتی جهان در مسكو جلسه دارند، دريافت كند.