ايران

www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک  

infos@peiknet.com

 
 
  اسماعيل جمشيدی
دومين عضو كانون نويسندگان
برای 16 ماه راهی اوين شد
 
 
 
 

 

اسماعيل جمشيدی عضو كانون نويسندگان ايران، سرانجام به حكم دادگاه انقلاب زندانی شد. او را برای 16 ماه و به بهانه حكمی كه قبلا در ارتباط با روزنامه "آسيا" برای وی صادر كرده و رئيس قوه قضائيه دستور متوقف شدن آن را داده بود زندانی كردند! اين حكم مربوط به چند سال پيش است و همه شواهد نشان می دهد كه بخش مجری اوامر امنيتی دولت در يك تقابل آشكار با برخی اطلاعيه های اخير كانون نويسندگان ايران در ارتباط با حوادث مملكت و اعتراض به سانسور و بسته شدن هرچه بيشتر فضای فرهنگی كشور زندانی كرد.

اسماعيل جمشيدی از سه شنبه گذشته به زندان اوين منتقل شده و 5 شنبه نيز به خانواده وی وقت ملاقات دادند. وی دراين ملاقات اعتراض خود را نسبت به رفتار دايره اجرای احكام دادگاه انقلاب اعلام داشت.

بدنبال انتقال جمشيدی به زندان اوين، كانون نويسندگان ايران با صدور بيانيه ای خواهان روشن شدن دليل نقض دستور قبلی رئيس قوه قضائيه مبنی بر توقف حكم زندان 16 ماهه وی شد. درحال حاضر دو عضو شناخته شده كانون نويسندگان ايران در زندان اوين بسر می برند. دكتر ناصر زرافشان وكيل برخی خانواده های قربانيان قتل های زنجيره ای و اكنون اسماعيل جمشيدی.